Foto: Bart Nijs AlgemeenNieuws

RVO.nl betaalt graasdierpremie schapen later uit

RVO.nl keert de graasdierpremies voor schapen later uit, en schapenhouders krijgen voor minder schapen premie.

RVO.nl gaat de graasdierpremie voor schapen over 2019 later uitbetalen dan normaal de gang van zaken is. RVO.nl verwacht de premie dit jaar vanaf mei uit te betalen, terwijl dat normaal gesproken in maart uitbetaald wordt. Dat meldt RVO.nl.

Uitbetaling graasdierpremie vanaf mei

De reden voor een latere uitbetaling is dat er meer aanvragen voor schapen ontvangen zijn dan dat er budget is. Hierdoor krijgen schapenhouders voor minder schapen graasdierpremie. Deze korting is eind april pas bekend. Daarom begint de uitbetaling vanaf mei.

De betaling van de premie voor runderen over 2019 is al wel gestart in maart. In het geval er graasdierpremie voor schapen én runderen aangevraagd is, volgt de uitbetaling ook vanaf mei.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de schapenmarkt in Leeuwarden vind je in Boerderij Marktprijzen

Rammen > 25 kilo
Slachtschapen
Ooien > 20 kilo
Beheer
WP Admin