LTO Nederland adviseert boeren om wat betreft het GLB een beroep te doen op overmacht. – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

RVO: meld andere teelt in Gecombineerde opgave

Als boeren als gevolg van de vele neerslag hun bouwplan wijzigen ten opzichte van wat ze gemeld hebben in de Gecombineerde opgave, moeten ze dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de deadline van 17 mei voor de Gecombineerde opgave moesten alle plannen voor het teeltjaar al doorgegeven worden aan RVO, maar door het natte teeltjaar lukt het lang niet altijd om dit te realiseren.

Wanneer de hoofdteelt wordt gewijzigd, moeten boeren dit doorgeven in de Gecombineerde opgave. Dit kan door de opgave te wijzigen. De nieuwe teelt wordt dan bepalend voor de gebruiksnormen voor dierlijke mest. Wanneer de teelt aangemeld was voor de eco-regeling en de nieuwe teelt daar niet voor in aanmerking komt, moet de eco-regeling ook ingetrokken worden.

Voor de ecoregeling geldt een resultaatverplichting. Wanneer een eco-activiteit niet kan worden uitgevoerd, dient deze activiteit te worden ingetrokken. Dan kan ook in de Gecombineerde Opgave. De intrekking moet plaatsvinden wanneer het duidelijk is dat niet aan de subsidievoorwaarden kan worden voldaan. Wanneer het risico bestaat dat een peildatum niet wordt gehaald, kan het verstandig zijn om even af te wachten. RVO, NVWA en het ministerie kijken momenteel welke flexibiliteit mogelijk is in de data waarop activiteiten moeten zijn gestart of gerealiseerd.

De Europese Commissie heeft de mogelijkheid geboden aan lidstaten om collectief gebruik te maken van de overmachtssituatie

Voor twee eco-activiteiten zijn de termijnen al gewijzigd: weidegang mag uiterlijk starten op 1 juni ipv 15 mei en voor voor groene braak (inclusief akkerranden) geldt dat het perceel uiterlijk op 15 juni voor minimaal 80 % is bedekt met het braakgelegde gewas in plaats van 31 mei.

Overmachtsformulier invullen

Wanneer wordt besloten om een perceel bij een vervangende teelt niet meer te verzekeren voor de brede weersverzekering, kan dit ingetrokken worden. Alsnog aanmelden voor de verzekering kan niet.

LTO Nederland adviseert boeren om wat betreft het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een beroep te doen op overmacht, via het speciale overmachtsformulier op de RVO-site. Daarbij moet ook bewijsmateriaal, zoals foto’s, geleverd worden. Het melden van overmacht is van belang voor controles. De Europese Commissie heeft de mogelijkheid geboden aan lidstaten om collectief gebruik te maken van de overmachtssituatie. Dan kunnen landen gebieden aanwijzen, zodat boeren niet individueel de overmachtssituatie hoeven te melden. Of Nederland hier gebruik van gaat maken, wordt nog bekeken door het ministerie.

Reacties

  1. Als het niet uitvoeren van ecoregelingen gevolgen heeft voor de hoogte van de uitbetaalde ecoregelingen, dan is het ook logisch dat toegevoegde ecoregelingen (bijv. groene braak ipv. mais) moet leiden tot verhoogde betaling voor ecoregelingen. Het is schandalig dat de overheid alleen maar straft bij het nioet kunnen voldoen en niet beloont voor goed gedrag.

Beheer
WP Admin