Foto: Roel Dijkstra RundveeNieuws

Rundveestapel laat nieuwe krimp zien

De Nederlandse rundveestapel is in het derde kwartaal van 2018 opnieuw gekrompen. Op 1 oktober werden 3,85 miljoen dieren geteld.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Vooral het aantal vrouwelijke runderen nam ten opzichte van de telling op 1 juli behoorlijk af. In totaal werden op 1 oktober 2,87 miljoen vrouwelijke dieren geteld, waar dat er tijdens de telling van 1 juli nog 2,91 miljoen waren. Dat het vooral om dieren tussen de 1 en 5 jaar gaat, laat zien dat de krimp onlosmakelijk is verbonden met de fosfaatperikelen in de Nederlands melkveehouderij.

Meer mannelijke runderen

In tegenstelling tot de krimp van de vrouwelijke rundveestapel, werden juist meer mannelijke runderen geteld ten opzichte van het tweede kwartaal. In totaal werden 978.668 stieren geteld op 1 oktober. 3 maanden eerder waren dat nog 965.346 dieren. Vooral stieren jonger dan één werden meer geteld: 894.000 in juli, 910.000 in oktober.