Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Rundveeslachtingen nu boven de 19.000 dieren

De Nederlandse rundveeslachterijen draaien dit jaar op volle toeren.

Vorige week werd het record aan rundveeslachtingen opnieuw verbroken. In totaal werden 19.331 runderen verwerkt in de slachterijen. Dat blijkt uit cijfers van rijksdienst RVO.nl.

Fosfaatreductieplan

De regelgeving rondom het fosfaatreductieplan maakt dat melkveehouders veel koeien naar de slacht brengen. Al dit hele jaar gaan veel koeien naar de slacht. In de eerste dertien weken kwamen in totaal ruim 215.000 koeien aan de haken in de Nederlandse slachthuizen. Ter vergelijking: in 2015 en 2014 waren dat er in de periode respectievelijk 144.000 en 126.000 koeien.

Peildatum 1 april

Vooral in de afgelopen weken worden, in vergelijking met voorgaande jaren, heel veel runderen geslacht. Omdat 1 april als peildatum geldt in het fosfaatreductieplan, hebben melkveehouders veel koeien vóór deze datum weg gedaan. Nu die datum in het verleden ligt, zal de druk om koeien weg te doen een stuk minder groot zijn.

Stoppersregeling

De verwachting is dan ook dat het aantal slachtingen iets terug zal lopen vanaf deze week. In vergelijking met voorgaande jaren zal het aanbod echter ruim blijven, omdat er koeien loskomen uit de stoppersregeling.

Beheer
WP Admin