AlgemeenNieuws

Ruim een op drie boeren heeft opvolger

Roggel – Het lijkt er op dat Nederlandse land- en tuinbouwers steeds optimistischer worden.

In 2014 keek men weer wat zonniger naar de toekomst dan een jaar eerder. Dat blijkt onderzoek van het agrarisch marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect die de toekomstintenties van de Nederlandse agrarische ondernemers over de periode 2006 – 2014 heeft geïnventariseerd. Sinds 1995 brengt het AgriDirect de marktsituatie in kaart door het afnemen van telefonische interviews bij land- en tuinbouwers binnen alle agrarische sectoren.

Het percentage boeren met uitbreidingsplannen neemt licht toe en daardoor stabiliseert het percentage agrariërs dat wil stoppen. Overigens is er wel een lichte daling in het percentage bedrijven met een bedrijfsopvolger. Op ongeveer een derde van de bedrijven met een bedrijfshoofd van vijftig jaar of ouder is een opvolger beschikbaar.

Op een kleine 27 procent van de Nederlandse agrarische bedrijven heeft volgens AgriDirect de agrarisch ondernemer plannen om het bedrijf uit te breiden. Onder bedrijven met graasdieren geldt dat voor ruim 32 procent van de ondernemers en onder de tuinders is bijna 14 procent van plan het bedrijf uit te breiden.

Gemiddeld heeft een kleine 6 procent van de boeren en tuinders in Nederland plannen om te stoppen. De meeste ‘stoppers’ bevinden zich in groep bedrijven met blijvende teelten. Daar ligt het aandeel dat bedrijfsbeëindiging overweegt op ruim 9 procent. Op de gemengde bedrijven is het aandeel ondernemers met plannen om te stoppen met ruim 4 procent het laagst.

Sectorbreed kan bijna 35 procent van de Nederlandse agrarische ondernemers met een bedrijfshoofd van vijftig jaar of ouder rekenen op een opvolger. Op bedrijven met graasdieren ligt dat aandeel op meer dan 39 procent en in de tuinbouwsector heeft ruim 24 procent van de ondernemers een opvolger.

Beheer
WP Admin