Foto: Dennis Beek AkkerbouwNieuws

Routewijzer concretiseert LTO-verduurzamingsplan

Ketenpartijen in de akkerbouw hebben een plan voor verduurzaming van de gewasbescherming in de akkerbouw opgesteld: de Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming.

De ‘Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming’ is een van de uitwerkingen van het Actieplan Schoner, Groener, Beter (pdf, 344 kB) van LTO Nederland om de Nederlandse land- en tuinbouw te verduurzamen. Betrokken partijen zijn Agrifirm, BASF, Bayer, Belchim, Branche-organisatie Akkerbouw, Certis, Cosun/IRS, CZAV, LTO Nederland, NAV en Nedato, ondersteund door Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Eigen acties ondernemen

Elke partij heeft eigen acties vastgesteld die zij de komende jaren gaan ondernemen, zoals onderzoek naar natuurlijke vijanden, ontwikkelen van groene middelen en promotie van duurzame gewasbescherming in de gewassen aardappel, graan, suikerbiet en ui. Voorbeelden van acties zijn betere voorlichting en het verbeteren van spuittechnieken, ontwikkelen van groene middelen en onderzoek naar natuurlijke vijanden. De ketenpartijen willen de milieubelasting van gewasbescherming verlagen bij tenminste gelijkblijvende productiviteit, kwaliteit en rentabiliteit.

Beheer
WP Admin