Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Roep om inzet kunstmestvervanger neemt toe

Landbouwminister Piet Adema ziet kunstmestvervangers als een kansrijke alternatieve vorm van bemesting, zeker nu de Nederlandse derogatie op de bemestingsnormen afloopt.

“We gaan daar fors op inzetten, met een actieprogramma richting Europa”, zegt Adema in reactie op een motie van VVD-Kamerlid Thom van Campen.

Geen goedkeuring door Europese Commissie

Adema erkent dat Nederland al lang in gesprek is over het toestaan van mineralenconcentraat of renure als volwaardige kunstmestvervanger. Bij de Europese Commissie is echter nog steeds geen goedkeuring verleend. Plaatsvervangend landbouwminister Carola Schouten zei enkele weken geleden nog dat het lang zou duren voordat er groen licht zou komen. VVD, CDA, CU, SGP en BBB vragen nu om er haast mee te maken, zodat de meststof bij het komende seizoen ingezet kan worden.

Landspecifieke oplossing

In april 2022 heeft Nederland een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie voor een landspecifieke oplossing voor het gebruik van hoogwaardige producten van dierlijke mest als kunstmestvervanger, bovenop de gebruiksnorm van dierlijke mest. Vanuit Brussel wordt aangegeven dat er voor kunstmestvervangers een apart derogatietraject ingezet moet worden. Dat is nog niet gebeurd.

Sluiten van kringlopen in de landbouw

VVD-Europarlementariër Jan Huitema deed donderdag 6 oktober ook een oproep in het Europees Parlement om werk te gaan maken van het sluiten van kringlopen in de landbouw, zeker nu kunstmestprijzen hoog zijn en producenten vanwege de gasprijzen overwegen de productie stil te leggen. “Kunstmest is essentieel voor onze voedselproductie, maar de kunstmestindustrie is een van de grootste uitstoters van CO2 in Europa”, aldus Huitema. Hij roept de Europese Commissie op om nutriënten uit humane uitwerpselen en uit dierlijke mest bruikbaar te maken als kunstmestvervanger. “Dit is beter voor mens, boer, klimaat en milieu”, aldus Huitema.

Belangstelling voor inzet van alternatieve meststoffen

Eurocommissaris Janusz Wojciechowski van landbouw kondigde aan om met een voorstel te komen, waarbij dierlijke mest een belangrijkere rol krijgt. In het Europees Parlement is door de hoge voedselprijzen en de beperkte beschikbaarheid van gas steeds meer belangstelling voor de inzet van alternatieve meststoffen. Huitema gaat er vanuit dat er in het Parlement een meerderheid is voor het beter hergebruiken van de mineralen die nu via de mens weglekken uit de kringloop of reststromen vanuit die dierlijke sectoren.

Beheer
WP Admin