Foto: ANP AlgemeenNieuws

RIVM: wild en insect nieuwe dreigingen zoönosen

Nieuwe dreigingen op gebied van zoönosen is in Europa te verwachten vanuit wilde fauna en insecten.

Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de strategie voor infectieziektenbestrijding voor de komende jaren. In Nederland vormen exotische muggen, die via internationaal transport binnenkomen, een risico voor de introductie van nieuwe infectieziekten. Volgens het RIVM is ook is de veehouderij een belangrijk reservoir, vanwege de zeer hoge bevolkings- en veedichtheid in Nederland. Zoönosen, ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan, vormen een van de speerpunten van het RIVM-beleid voor de komende jaren.

Verder onderzoek naar gezondheidsrisico’s veehouderij

RIVM zet de komende jaren vooral in op samenwerking tussen humane en veterinaire gezondheidszorg via de One Health-werkwijze. Daarnaast zal nauwere samenwerking gezocht worden met natuurbeheerders en beleidsmakers op het gebied van natuur. Verder onderzoek moet het inzicht over gezondheidsrisico’s van de veehouderij voor de volksgezondheid vergroten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effecten van omgevingsveranderingen op de verspreiding van zoönosen en welke maatregelen het risico op zoönosen kan verkleinen.

Beheer
WP Admin