Foto: ANP AlgemeenNieuws

RIVM krijgt tot 1 januari voor beslissing emissiedata

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tot 1 januari de tijd om te bepalen of hij het Mesdagfonds en stichting Stikstofclaim alle emissiedata gaat verstrekken. Het gaat om de data die ingevoerd zijn in het Aerius-systeem om de stikstofdepositie te berekenen.

Als RIVM ervoor kiest om alle data te leveren, moeten binnen een week tijd na 1 januari de data geleverd zijn. Wil het RIVM niet tegemoetkomen aan die eis van het Mesdagfonds en stichting Stikstofclaim, dan moet duidelijk worden gemotiveerd waarom afgifte achterwege blijft. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag maandag 16 december in kort geding beslist.

Stichting Stikstofclaim en Mesdagfonds willen duidelijkheid

Stikstofclaim-voorzitter John van Spithoven is niet blij met de uitspraak die het RIVM zolang de tijd geeft. “De spoedwet wordt dinsdag 17 december al behandeld in de Eerste Kamer. Daarin zitten dus ook de niet-controleerbare data van het RIVM. Het is te bizar voor woorden.” Stikstofclaim en het Mesdagfonds willen duidelijkheid over alle meetgegevens waarop het toekomstige stikstofbeleid wordt gebaseerd. Stikstofclaim wil schadevergoedingen eisen namens bedrijven die vinden dat ze gedupeerd zijn door het stikstofbeleid.

Uitgewerkt vonnis volgt zo snel mogelijk

Afgelopen vrijdag 13 december werd uit de kortgedingprocedure duidelijk dat het Mesdagfonds en stichting Stikstofclaim de door hen gewenste complete dataset zouden krijgen van het RIVM. De termijn waarop was een discussiepunt. Door de korte termijn is spoedshalve een verkort vonnis gewezen. Een uitgewerkt vonnis volgt zo snel mogelijk, volgens de rechtbank.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin