Foto: ANP AlgemeenNieuws

RIVM: aanpassingen stikstofdepositiekaarten door foute data ammoniakuitstoot

Het RIVM heeft vanwege een eerder geconstateerde fout in data over ammoniakuitstoot kleine aanpassingen moeten doorvoeren in kaarten die de depositie van ammoniak laten zien.

Het RIVM constateert zelf dat de impact van hun fout beperkt is: landelijk zijn de gegevens over ammoniakuitstoot betrouwbaar. Hoe meer wordt ingezoomd op de regionale of lokale situatie, hoe onzekerder deze cijfers zijn, ziet het instituut.

De emissiedata zijn ook gebruikt in de berekeningen van de concentraties en deposities. Om erachter te komen wat de impact op de concentratie en -depositie van 2019 was, heeft het RIVM de ruimtelijke verdeling van de landbouwemissies opnieuw berekend met de gecorrigeerde data, laten ze weten middels een persbericht. “Dat leverde kleine, lokale verschillen op voor ammoniak (NH3) en fijnstof. Op landelijke schaal hebben deze verschillen ook hier geen invloed.”

Eerdere fout bij berekenen ammoniakuitstoot

Het gaat om een eerder geconstateerde fout van het RIVM bij het berekenen van ammoniakuitstoot, die aan het licht kwam bij het maken van een top 100 van ammoniakuitstotende bedrijven. Toen bleek dat niet voor alle varkens- en pluimveestallen de juiste emissiefactoren waren gebruikt.

Lees ook: Van der Wal tikt RIVM op de vingers

De fout heeft ook impact op de nieuwe versie van stikstofberekeningssysteem Aerius, die twee maanden vertraagd is vanwege de fout. Het RIVM benoemt dit als de grootste impact van de gemaakte fout. Vergunningverlening loopt hier mogelijk vertraging mee op. Omdat bij de vergunningverlening gebruikgemaakt wordt van de gegevens uit Aerius, liggen de vergunningprocedures nu stil in afwachting van de nieuwe versie van het systeem. Bij de aanvraag van een vergunning moet gebruikgemaakt worden van de gegevens die ook gelden als de aanvraag wordt behandeld.

Onderzoek naar impact fouten

Het RIVM heeft naar aanleiding van de gevonden fout onderzoek gedaan naar de impact, daarbij kregen ze hulp van experts van de Universiteit Wageningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij is ook in andere brondata een aantal ‘inconsistenties in de databestanden’ gevonden. Hier gaat het instituut verder naar kijken.

Het RIVM benadrukt nogmaals dat de top 100 van ammoniak-uitstoters geen goede lijst is om beleid op te bouwen. Dat is voornamelijk omdat de gegevens niet geschikt zijn voor dit detailniveau. Het RIVM zegt daar zelf transparant over te zijn en adviseert om ook andere lokale data en informatie te betrekken, als de gedetailleerde RIVM-data tóch gebruikt wordt voor beleid.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Ongeschikt voor wegsaneren individuele bedrijven …en toch wil d66 ermee door…ziek vd rivm.leugenfabriek…

 2. Vraag? Lezen jullie dit artikel wel of gebruiken jullie dit enkel om te zeuren dat de computermodellen niet deugen.
  Er wordt constateert dat de impact van hun fout beperkt is: landelijk zijn de gegevens over ammoniakuitstoot betrouwbaar. Kijk dat zien jullie niet of beter gezegd dat willen jullie niet zien, waarom gedragen jullie je steeds als kleuters wordt eens volwassen.

  1. De landelijke ammoniakuitstoot is een optelsom van de berekende uitstoot van alle bedrijven. Wanneer de uitstoot van individuele bedrijven niet klopt, kan de landelijke uitstoot toch ook niet kloppen en dus niet betrouwbaar. En wat vindt het RIVM een beperkte impact ??? Bij vergunningverlening gaat om god mag weten hoeveel cijfers achter de komma en nu is de impact beperkt !!

  2. Landelijk kloppen de gegevens misschien wel, maar de gegevens zijn niet geschikt om piekbelasters aan te wijzen. En wat gaan we doen? Juist, piekbelasters aanwijzen obv aerius. Mag je dan niet een beetje kritisch zijn als je bedrijf op deze manier van de kaart geveegd wordt?

 3. Als je chinees rekent en niet alle bronnen in beeld hebt klopt het nooit. Nu wordt de emissie van een groep bedrijven omlaag gebracht en die van anderen verhoogd om de som kloppend te maken.

  Het zou goed zijn als elk bedrijf zijn emissie waar aerius mee rekent kan controleren. Als er bij 100 bedrijven al flinke afwijkingen zijn. Hoe zit het dan bij de andere 50000 bedrijven??

  1. Inderdaad John, het moet gewoon mogelijk zijn om je eigen cijfers te kunnen inzien en zolang je dat niet kunt is het niet betrouwbaar. Als het RIVM die cijfers invoert kunnen ze die ook laten zien van individuele bedrijven!

Beheer
WP Admin