AkkerbouwOpinie

Risicomanagement

Aardappelen op contract of aardappelen vrij, dat maakt nogal een verschil als je praat over risicomanagement. Let op: dit is iets anders dan risicomijding.

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een mooi moment om te filosoferen over wat 2013 gaat brengen. U kunt als akkerbouwer trotst zijn op uw beroep, een beroep met perspectief. Er is toenemende behoefte aan voedsel. Per dag komen er netto 220.000 mensen op deze wereld bij om te voeden.

Eind 2012 was in het nieuws dat het LEI had berekend dat de agrarische ondernemer in 2012 €16.000 meer inkomen ontving. Mooie ontwikkelingen die kracht en moed geven om in 2013 met uw onderneming aan de slag te gaan. Akkerbouw is topsport, en dat vereist doorzettingsvermogen en vakmanschap.

In 2013 moeten grenzen overschreden worden om aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen. Het woord risicomanagement klinkt dan ook steeds vaker, wellicht hét woord voor 2013. Neem de toenemende lengte van het groeiseizoen. Het wordt belangrijker om iedere groeibare dag te benutten. Dat betekent vroeg zaaien/poten en laat oogsten. Risico is de grote kans op teruggang in structuur.

We krijgen meer te maken met prijzen gerelateerd aan de wereldmarkt, meer beweging in de prijzen, met als gevolg meer risico. Risicomanagement is uiteraard iets anders dan risicomijding. Dat past niet bij een ondernemer, die neemt juist risico’s. Bij te weinig risico’s staat het bedrijf stil, bij te veel en onverantwoorde risico’s is de kans op faillissement erg groot.

Een voorbeeld: neem twee bedrijven, beide telen aardappelen. Bedrijf A teelt maximaal op contract, terwijl bedrijf B volledig vrij teelt. Bedrijf A zal zich moeten richten op maximale tonnen en een zo laag mogelijk kostprijs. Dure rooimachines, dure schuren en dergelijke kunnen niet uit. Als er een probleem is, kan dit bedrijf beter de vaste afnemer bellen en een oplossing zoeken door bijvoorbeeld vervroegd af te zetten. Bedrijf B moet het juist hebben van de jaren dat er grote moeilijkheden zijn, dat zijn de jaren met hoge prijzen. Het moet onder alle omstandigheden zijn product uit de grond krijgen, want daar vangt de ondernemer 25 cent per kilo voor. Het product dat in de schuur komt moet ten koste van alles goed blijven, dus een topschuur met de beste bewaarfaciliteiten is essentieel. Risicomanagement op bedrijf A is anders dan op bedrijf B.

Het gaat om het nemen van verantwoorde risico’s. Welke draagkracht heeft uw bedrijf, in financieel en technisch opzicht? En welke draagkracht hebt u als ondernemer zelf, wat kunt u qua spankracht aan en overzien? Goed om dit thema voor uw bedrijf aan het begin van 2013 in beeld te brengen. Mogelijk creëert dit bij u nieuwe uitdagingen, omdat het risico in uw bedrijf nog te beperkt is. U leeft in een meer en meer bewegende markt. Dit vraagt om het nemen van risico’s om te profiteren van marktbewegingen.

Tot slot, alle risico’s uitsluiten gaat niet. In 2013 wordt als altijd weer gezaaid en geoogst. Voor de groei zijn we afhankelijk van De Ander.

Allen een gezegend 2013 toegewenst.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin