Foto: Roel Dijkstra AkkerbouwNieuws

Rijenbemesting vraagt om nieuwe bemestingsadviezen

Door nog meer in te zetten op precisiebemesting met vloeibare reststromen uit industrie en landbouw kan de akkerbouw een bijdrage leveren aan een meer circulaire landbouw.

Dat was de boodschap tijdens een aantal bijeenkomsten van het Netwerk Smart Fertilization (NSF) in Zuid-Holland. De provincie stelt voor het demonstratieproject ‘Precisiebemesting in de open teelten in Zuid-Holland’ Europese POP3-gelden beschikbaar.

Volgens Herre Bartlema van NSF is in de praktijk vooral behoefte aan op de reststromen gerichte bemestingsadviezen. De bestaande adviezen zijn voor een groot deel geënt op gebruik van nitraatmeststoffen zoals KAS die bovendien breedwerpig toegepast worden. De vloeibare reststromen bevatten vooral stikstof in de vorm van zwavelzure ammoniak. Om verliezen te voorkomen worden deze vooral in de rij toegepast.

Demoproject KAS vergelijken met zwavelzure ammoniak

Voor de Aardappeldemodag in Westmaas legt het NSF in aardappelen een demoproject aan waarin KAS wordt vergeleken met verschillende doseringen zwavelzure ammoniak. Bartlema hoopt op tijd financiering rond te krijgen om nog dit seizoen een echte proef aan te kunnen leggen.

Bijeenkomst van NSF over precisiebemesting bij Wageningen Plant Research in Westmaas:

Beheer
WP Admin