AlgemeenAchtergrond

Resultaten potplantenproef positief

Door anders om te gaan met licht en temperatuur is 50 tot 60 procent energie te besparen in de potplantenteelt.

Dit zijn de voorlopige conclusies bij proeven met Het Nieuwe Telen van potplanten. PPO Glastuinbouw onderzoeker Filip van Noort heeft acht potplanten onder nieuwe klimaatomstandigheden opgekweekt.

De doelstelling van het onderzoek is een betere benutting van zonne-energie voor een energiezuiniger potplantenteelt. Van Noort varieerde de lichthoeveelheid, de temperatuurgrenzen en de luchtvochtigheid. Hij ging uit van twee teeltconcepten naast een referentietoets. Elke teeltronde duurde minstens 26 weken. Ook stelt hij dat telen met veel instraling, wijdere temperatuurgrenzen én overdag een hoog vochtgehalte bij de meeste potplanten extra groei geeft.