Foto Ronald Hissink RundveeNieuws

Resultaten humuszuur bij bestrijding onkruid hoopvol

Humuszuren hebben mogelijk een positieve invloed op de werking van onkruidbestrijdingsmiddelen.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van DLV-onderzoek. Verder zijn bij het bestrijden van overblijvende grassen na voorgewas (Italiaans raaigras) hoopgevende resultaten behaald met behulp van humuszuren.

Beter bestand tegen stress of droogte

Een biostimulant helpt de plant om voedingsstoffen efficiënt te gebruiken of beter bestand te zijn tegen stress of droogte. Ook kan het middel de kwaliteit van de oogst verbeteren. Nadeel is dat claims vaak niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In deze toepassing is het idee dat bepaalde bestanddelen uit de humuszuren zorgen voor een betere werking van werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer is het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF) dat maïsteelt op veen zonder ploegen wil stimuleren. Het BOF bestaat onder andere uit provincie Friesland, de Friese Milieu Federatie en 7 Friese landbouworganisaties. Mais op veen heeft voordelen ten opzichte van gras omdat het efficiënter met grondwater omgaat dan gras. Ook draagt het in het rantsoen bij aan minder uitstoot van methaan en ammoniak. Een bekend nadeel is de hoge onkruiddruk.

Beheer
WP Admin