<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AkkerbouwNieuws

Reorganisatie bij PPO Bollen, Bomen & Fruit

De Wageningen UR-afdeling Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bollen, Bomen & Fruit (PPO BBF) wordt per 1 mei 2016 gereorganiseerd. Dat wil de raad van bestuur van WUR.

Het betreft een afslanking van het personeelsbestand. De locaties Randwijk en Lisse blijven gehandhaafd. De reorganisatieplannen worden voorgelegd aan de medezeggenschap en de bonden.

WUR wil de businessunit beter laten aansluiten op vragen vanuit de markt. Hiertoe laat de organisatie het personeelsbestand krimpen en versterkt het de samenwerking met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten WUR.

Derk Rademaker wordt aangesteld als interim manager van PPO BBF voor de duur van de reorganisatie. Rademaker bekleedde diverse functies binnen Wageningen UR en combineert het interim management met zijn huidige functie van manager Expat Center Food Valley.

Beheer
WP Admin