Rekenkamer: perceelsregistratie EU schiet tekort - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Rekenkamer: perceelsregistratie EU schiet tekort

Het perceelsregistratiesysteem op basis waarvan Europese landbouwsubsidies worden toegekend vertoont zulke tekortkomingen, dat niet kan worden gecontroleerd of boeren terecht geld krijgen.

Dat staat in een rapport van de Europese Rekenkamer dat dinsdag 25 oktober is gepubliceerd.

Op zich is het systeem van perceelsregistratie goed te gebruiken, aldus de Rekenkamer, maar er is ruimte voor verbetering. De gebruikte lucht- en satellietfoto’s zijn meestal wel actueel, maar de interpretatie ervan schiet tekort.

Vergroeningsregels

De Rekenkamer onderzocht systemen in de Duitse lidstaten Saarland en Noordrijnland-Westfalen, Oostenrijk, Polen en Schotland. Volgens de Rekenkamer was maar in enkele van de perceelsregistraties aanvullende informatie beschikbaar over het eigendom of het recht op gebruik. Daardoor kon moeilijk worden gecontroleerd of boeren wel daadwerkelijk de grond die ze opgaven mochten gebruiken. De systemen waren nog niet volledig aangepast met het oog op de vergroeningsregels.

Toezicht en controle

Daar komt nog bij dat de Europese Commissie tekortschiet in het toezicht en de controle. Het is uit de controle- en toezichtrapportages niet op te maken wat er fout gaat en hoe de lidstaten daarop worden aangesproken.