Rekenkamer kritisch op uitgaven Diergezondheidsfonds AlgemeenNieuws

Rekenkamer kritisch op uitgaven Diergezondheidsfonds

De Algemene Rekenkamer concludeert dat er in 2015 ‘veel fouten en onzekerheden’ zijn bij de uitgaven van het Diergezondheidsfonds (DGF).

Dat schrijft de Rekenkamer in haar rapport over het jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken, dat op Verantwoordingsdag, woensdag 18 mei, is gepresenteerd. “De financiële informatie in het Jaarverslag 2015 van het Diergezondheidsfonds voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen. Wel is sprake van fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de uitgaven”, schrijft de Rekenkamer.

Opheffing productschappen speelt rol

Het gaat in totaal om €7,2 miljoen. Zo zijn er inkoopfouten gemaakt doordat inkopen niet zijn aanbesteed volgens de aanbestedingsregels. “Dit heeft voornamelijk te maken met contracten die zijn overgenomen van de opgeheven productschappen. De betrokken organisatieonderdelen hebben de problemen zelf gesignaleerd en eind 2015 actie ondernomen om de onrechtmatigheden zo spoedig mogelijk op te heffen”, meldt de Rekenkamer, die hiervoor geen officiële ‘onvolkomenheid’ heeft gerapporteerd. De financiële overzichten zijn op totaalniveau rechtmatig, aldus de Rekenkamer.

Project ‘Schoon schip’

Minister Kamp van Economische Zaken bevestigt dat in 2015 is gebleken dat een aantal verplichtingen om verschillende redenen onrechtmatig zijn aangegaan, waaronder taken die zijn overgenomen van de productschappen. Het ministerie is in het najaar 2015 gestart met het project ‘Schoon schip’ dat zo snel mogelijk moet leiden tot een oplossing.

Uitgaven in 2015 fors hoger dan in 2014

Uit de jaarcijfers blijkt dat de uitgaven en verplichtingen van het DGF in 2015 met €33,1 miljoen fors hoger waren dan in 2014 (€13,8 miljoen). Dit komt door extra kosten voor de basismonitoring die eerder niet onder het DGF vielen en door de extra kosten die gemaakt zijn voor de bestrijding van vogelgriep, eind 2014 en begin 2015.

De Rekenkamer vindt dat het ministerie van Economische Zaken de bedrijfsvoering grotendeels op orde heeft. Uitvoerende diensten RVO.nl en NVWA hebben de bedrijfsvoering verbeterd, maar de problemen bij de NVWA zijn nog niet opgelost. Voor het tweede jaar op rij is het inkoopbeleid van de organisatie volgens de Rekenkamer niet op orde.

Vraagtekens bij fusie

De Rekenkamer zet ook vraagtekens bij het effect van de fusie van de uitvoeringsorganisaties, waaronder die van Dienst Regelingen tot RVO.nl. Of met de fusie de gewenste efficiëntieslag is gerealiseerd, is volgens de Rekenkamer niet te controleren.

Beheer
WP Admin