Hekwerken zijn belangrijk om verplaatsing van wilde zwijnen te beperken. - Foto: Misset VarkensNieuws

Regering Saksen maakt balans op na een jaar AVP

De Duitse deelstaat Saksen is tevreden dat het tot dusver lukte om Afrikaanse varkenspest (AVP) buiten de varkensbedrijven te houden.

Dat is het belangrijkste succes dat de autoriteiten claimen in hun persbericht, na een jaar AVP in Saksen.

Twee besmette districten

Op 31 oktober 2020 werd melding gemaakt van het eerste AVP-geval in Saksen. Inmiddels is het virus 577 maal aangetoond onder wilde zwijnen. Tot voor kort zat de AVP alleen in het district Görlitz. Halverwege deze maand is ook AVP aangetoond bij een wild zwijn in het district Meißen, zo’n 60 kilometer van de bestaande AVP-gebieden. De autoriteiten zoeken nog uit hoe het daar gekomen is.

Extra afrastering

Tot dusver is 250 kilometer vaste afrastering gebouwd en 160 kilometer schrikdraad langs de grens met Polen en om de besmette gebieden. Daarnaast is de bouw van nog eens 150 kilometer vaste afrastering in voorbereiding. Varkensbedrijven moeten zich houden aan strenge hygiëneprotocollen. Voor alle maatregelen op de bedrijven heeft de regering afgelopen juli € 18 miljoen vrijgemaakt. Een vergelijkbaar bedrag staat ook voor 2022 begroot.

Begon in Brandenburg

Saksen is na Brandenburg de tweede Duitse deelstaat die te maken kreeg met AVP. In Brandenburg werd het eerste AVP-geval gemeld op 11 september 2020. In Brandenburg is het virus tot op heden 1.877 maal aangetoond onder wilde zwijnen. Driemaal zijn boerderijvarkens getroffen.

Beheer
WP Admin