AlgemeenNieuws

Regeling voor Plattelandsontwikkeling Noord-Holland

Haarlem – Samenwerkingsverbanden van partijen uit het landelijk gebied kunnen bij de provincie gezamenlijk een plan indienen voor het op eigen wijze verbeteren van hun eigen leef- en werkomgeving. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland €1,8 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Gedeputeerde Staten roepen partijen uit het landelijk gebied op samen een plan in te dienen voor het op eigen wijze verbeteren van hun leef- en werkomgeving. De zogenoemde Leader-regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrariërs, recreatieondernemers, natuur- en landschapsorganisaties en overheden. Ze moeten een originele ontwikkelingsstrategie opstellen die bijdraagt aan tenminste een van de thema’s: (bevolkings-)krimp, nu of in de nabije toekomst en stad-plattelandrelaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het platteland. Dat zijn de minder verstedelijkte regio’s met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie hetgeen moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden.

GS zullen één samenhangend plan honoreren voor maximaal €1,8 miljoen aan EU-middelen. Samenwerkingsbanden kunnen tot 1 mei 2015 een ontwikkelingsstrategie indienen bij de provincie Noord-Holland.

Beheer
WP Admin