Pootgoed klaar voor de export. Volgens onderzoek heeft de Nederlandse economie in 2022 naar schatting € 49,6 miljard verdiend aan de export van landbouwgoederen. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Recordwaarde landbouwexport, bij licht gedaald volume

De waarde van agrarische export is flink gestegen als gevolg van hoge prijzen. In volume is de export echter licht gekrompen.

Nederland heeft in 2022 ter waarde van € 122,3 miljard aan landbouwgoederen geëxporteerd, ruim 17% meer dan in 2021. Dat blijkt uit de jaarlijkse raming van de landbouwexport door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research (WEcR).

Oorlog Oekraïne

De stijging is volledig het gevolg van hogere prijzen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de gestegen energiekosten. Het exportvolume kromp in 2022 met 0,5%. In 2021 nam het exportvolume nog met 4% toe. Nederland importeerde afgelopen jaar landbouwgoederen ter waarde van € 88,2 miljard, 23,5% meer dan 2021. Ook deze stijging is het gevolg van hogere prijzen.

Lees verder onder de grafiek

Export en wederuitvoer

Volgens betrokken onderzoekers heeft de Nederlandse economie in 2022 naar schatting € 49,6 miljard verdiend aan de export van landbouwgoederen. Daarvan is bijna € 45 miljard toe te rekenen aan de export van Nederlandse goederen en € 4,7 miljard aan wederuitvoer.

Zuivel en eieren grootste groep

De € 122,3 miljard aan export bestaat uit goederen van Nederlandse makelij (€ 79,8 miljard) en wederuitvoer (€ 42,5 miljard). De productgroep met de hoogste exportwaarde in 2022 is zuivel en eieren (€ 11,9 miljard). Vorig jaar was dit nog de sierteelt. De exportwaarde van zuivel en eieren nam als gevolg van historisch hoge melk- en eierprijzen met 35% toe terwijl de vraag naar bloemen in 2022 stagneerde.

Sierteeltproducten waren in 2022 goed voor een exportwaarde van € 11,5 miljard. Een jaar eerder was dit nog € 11,9 miljard.

Ook de export in landbouwgerelateerde goederen, zoals landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kasmaterialen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, steeg in 2022, met 23% naar € 13,4 miljard.

EU belangrijkste afzetmarkt

De belangrijkste markt voor zowel de export als de import van landbouwgoederen voor Nederland blijft Europa. In totaal gaat 69,7% van onze export naar landen in de Europese Unie (EU), in het bijzonder de nabijgelegen markten van Duitsland (24%), België (12%) en Frankrijk (8%). Ook wat betreft de import zijn deze landen verantwoordelijk voor behoorlijke percentages. Zo was Duitsland goed voor 18% van de import, België voor 13% en Frankrijk voor 7%.

Gevolgen transitie

De gepubliceerde cijfers tonen volgens landbouwminister Piet Adema dat de Nederlandse landbouw een wereldspeler is. Tegelijk verschijnen de cijfers in de context van een ‘uitdagende’ transitie naar een duurzamere landbouw. “Die transitie heeft gevolgen voor de aard van onze sector en dus ook de aard van onze internationale handel”, aldus Adema. Tegelijk kan de transitie volgens de minister ook helpen om de internationale positie van Nederland te behouden. “Met duurzamere producten winnen we economisch terrein in een veranderende wereldmarkt, met een veranderende vraag van consumenten, en dat in een betere verhouding tot natuur en klimaat.”

Reacties

  1. Wie kan mij uitleggen waarom zuivel en eieren als één productgroep wordt genomen?

    En dan, Piet Adema: “Met duurzamere producten winnen we economisch terrein in een veranderende wereldmarkt, met een veranderende vraag van consumenten, en dat in een betere verhouding tot natuur en klimaat.”

    Mijn reactie: “Met de € 49,6 miljard verdiend aan de export van landbouwgoederen kunnen we weer mooi wat containers met Chinese meuk importeren en de winkels weer vol leggen met door kinderhanden gemaakte kleding.”

Beheer
WP Admin