Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Rechtszaak ZLTO tegen Brabant begint 6 december

Op vrijdag 6 december dient de rechtszaak van ZLTO tegen de provincie Noord-Brabant over het aanvragen van vergunningen voor stallen om deze milieuvriendelijker te maken.

ZLTO wil met deze rechtzaak het aanvragen van vergunningen voor veehouders opschorten totdat de bodemprocedure hierover is afgerond. In de bodemprocedure is de inzet van ZLTO dat bestaande stallen pas in 2028 hoeven te worden aangepast in plaats van 2022. Volgens ZLTO heeft de provincie daarmee eenzijdig de afspraken opgezegd en worden boeren in grote problemen gebracht. De zitting van 6 december zal ook gebruikt worden als regiezitting om te bepalen hoe de bodemprocedure verder zal verlopen.

Datum vergunning uitstellen

Provinciale Staten willen op 25 oktober de interim-omgevingsverordening vaststellen. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is om de uiterste datum voor het aanvragen van een vergunning uit te stellen van 1 januari 2020 tot 1 april 2020.

Plannen aanpassen

Volgens ZLTO is uitstel van 3 maanden onvoldoende. De boerenorganisatie dringt er bij de partijen in de Provinciale Staten op aan om de plannen aan te passen, zeker nu de voorstellen van het Adviescollege Stikstofproblematiek van Johan Remkes nog niet uitgewerkt zijn.

Beheer
WP Admin