Foto: Canva RundveeNieuws

Rechter staat intern salderen met latente ruimte niet toe

De rechtbank in Arnhem heeft een streep gezet door een omgevingsvergunning, waarbij de latente ruimte werd ingezet voor intern salderen. Het betreft een kalverhouderij in Lunteren (gemeente Ede), die de ruimte uit een vergunde, maar niet-gerealiseerde stal wilde gebruiken voor een vernieuwde vergunning.

De rechtbank draagt de gemeente Ede op een nieuw besluit te nemen over de vergunning. De ten onrechte afgegeven omgevingsvergunning was bedoeld voor de realisatie van een nieuwe stal met een luchtwasser voor 346 vleeskalveren. Op het bedrijf zouden met de nieuwe stal 1.418 kalveren kunnen worden gehouden. Dat was ongeveer hetzelfde aantal kalveren, waarvoor in 2012 al een vergunning was verleend. De bestaande natuurvergunning was echter gebaseerd op ruim duizend kalveren, omdat ten tijde van de verlening van de natuurvergunning één stal nog niet was (af)gebouwd.

Veranderde regelgeving

Door veranderde regelgeving kan de stal, waarvoor in 2012 vergunning was afgegeven, niet meer op de vergunde manier worden gebouwd. De gemeente Ede ging ervan uit dat bij de vernieuwde vergunningverlening de latente ruimte van de niet-gerealiseerde stal mocht worden ingezet. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede was het daarmee niet eens en vocht de vergunning aan bij de rechter. Dat gebeurde eerst via een kort geding bij de Gelderse voorzieningenrechter. Die bepaalde dat de kalverhouderij vanaf 16 mei 2023 niet meer dan 1.011 kalveren mocht houden.

De rechtbank in Arnhem zet nu een streep door de verleende vergunning. De rechtbank zegt dat de verleende vergunning ‘een evidente fout’ bevat, door ervan uit te gaan dat de vergunning voor een niet-gerealiseerde stal, die in 2012 is verleend zonder zogenoemde passende beoordeling, nu nog zonder meer zou gelden. De rechtbank stelt dat het niet zo kan zijn dat ‘door interne saldering de fout in de natuurvergunning (het ontbreken van een passende beoordeling) wordt herhaald in de daaropvolgende beoordeling van het nieuwe project. Dit verdraagt zich niet met de doelstellingen van de Habitatrichtlijn.’

Opnieuw beoordelen

De gemeente Ede moet de aanvraag opnieuw beoordelen. En daarbij moet vooral antwoord komen op de vraag of de inzet van de latente ruimte zich verdraagt met de wettelijke voorwaarde dat er geen ‘significante effecten’ op kwetsbare Natura2000-gebieden mogen zijn.

Beheer
WP Admin