Foto: ANP AlgemeenNieuws

Rechtbank vernietigt 23 PAS-vergunningen Friese boeren

De bestuursrechter van rechtbank Noord-Nederland heeft op afgelopen donderdag een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Friesland vernietigd.

Met dit besluit had GS de bezwaren die waren ingediend tegen de natuurvergunningen voor 23 agrarische bedrijven ongegrond waren verklaard. Deze natuurvergunningen waren door de provincie verleend onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door de uitspraak van de rechtbank zal GS van Friesland opnieuw moeten beslissen op de individuele vergunningaanvragen van alle 23 boeren.

De nu vernietigde vergunningen gaven boeren de ruimte hun bedrijf uit te breiden in de buurt van Natura 2000-gebieden waardoor daar meer stikstofdepositie zou optreden.

PAS onderuitgehaald

De bestuursrechter is in zijn uitspraak van mening dat Gedeputeerde Staten zich ten onrechte op de PAS hebben gebaseerd. De Groningse rechter verwees in de uitspraak expliciet naar de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarin het PAS onderuit werd gehaald.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin