RundveeAchtergrond

Rabobank: Met de melkveehouderij gaat het zo slecht nog niet

De melkprijzen zijn wel laag, maar het brengt de melkveehouderij in Nederland nog niet in de moeilijkheden. Liquiditeit is soms even een probleem, maar de aflossingen lopen goed door.

Het jaar 2015 is er een met lage melkprijzen. Ook in 2016 zullen de melkprijzen nog een tijd lang laag zijn, verwacht de Rabobank. Toch zal dit weinig melkveebedrijven echt de kop kosten, meent Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland. De gemiddelde solvabiliteit in de melkveehouderij is onverminderd hoog (zo’n 70%) en de rente is laag, terwijl de toekomstperspectieven voor de melkveehouderij gunstig blijven.

Liquiditeitstekorten en financieringsregelingen

Zo bezien zal er volgens de bank weinig bloed vloeien uit de huidige periode van laagconjunctuur. Wel is er een flinke groep bedrijven die kampt met liquiditeitstekorten en die met de bank moet praten over een (aangepaste) financieringsregeling. Deze groep wordt begroot op 10 tot 15% van het totaal. Dat lijkt nog steeds een beperkt percentage, maar als het gaat over aantallen, is al snel sprake van 2000 tot 2500 bedrijven.

Het belang van een behoorlijke begroting

Meestal is dit het geval van geen of een slechte financiële planning. Te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat een nieuwe trekker of de aankoop van mais wel vanuit de lopende rekening kan worden betaald, aldus sectormanager veehouderij Marijn Dekkers. Dit probleem kan eigenlijk gemakkelijk worden voorkomen of opgelost met behulp van een behoorlijke liquiditeitsbegroting. Het voorkomt niet alleen gedoe achteraf, maar scheelt ook extra kosten (krediet bij de bank) en vergroot het inzicht in het functioneren van het bedrijf. Een melkveehouder kan hierdoor gemakkelijker sturen.

Lage melkprijzen naar verwachting volgend jaar ten einde

De Rabobank verwacht dat de huidige periode van lage melkprijzen ergens in de loop van volgend jaar ten einde komt. De verwachting daarbij is dat melkveehouders elders op de wereld minder gaan produceren onder druk van de lage melkprijzen en toenemende productiekosten, terwijl de Nederlandse melkveehouders een pas op de plaats kunnen maken, of hun huidige productie min of meer kunnen handhaven.

Nederlandse productiekosten stabiel

De Nederlandse productiekosten zijn weliswaar hoog, maar hier blijven ze relatief stabiel. Dat werkt dus in het voordeel van de melkveehouderij hier ter plaatse, meent de Rabobank. De sterke Nederlandse zuivelindustrie doet de rest van het werk en kan er dan voor zorgen dat Nederlandse producten weer tegen betere prijzen kunnen worden afgezet.

Goede perspectieven

De bank kan geen zekerheid geven dat de melkprijs volgend jaar zoals verwacht gaat stijgen, maar weet dat bij een minder goed scenario het water nog niet aan lippen van de Nederlandse melkveehouder staat. De perspectieven blijven goed en vooralsnog kan de sector keurig aan z’n aflossingsverplichtingen voldoen.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin