RundveeNieuws

Rabobank: melkprijs blijft voorlopig laag

Utrecht – De melkprijs blijft gedurende de laatste maanden van dit jaar op het huidige lage niveau, ondanks de recente lichte prijsstijgingen op de zuivelmarkt. Er kan zelfs nog een kleine neerwaartse correctie plaatsvinden.

Deze verwachting spreekt de Rabobank uit in zijn jongste  kwartaalbericht. De bank gaat voor 2015 uit van een gemiddelde melkprijs van €30 per 100 kilo.

Voorraadvorming

Volgens de bank komt een nieuw marktevenwicht in zicht, maar is er zowel aan vraag- als aanbodzijde sprake van voorraadvorming. Een groot gedeelte van de eerste helft van 2016 is nodig om deze voorraden op te souperen. Daardoor wordt het eerste bescheiden prijsherstel pas laat in het eerste kwartaal van 2016 verwacht. Aan het eind van het tweede kwartaal zal het herstel naar verwachting van de Rabobank echt goed doorzetten.

Productiestijging

De belangrijkst exporterende regio’s produceerden dit jaar in mei, juni en juli 2,1 procent meer melk in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. Sinds de afschaffing van de quotering in april produceerde de EU 2,3 procent meer melk. Die groei kwam vooral uit Nederland, Ierland en Polen. In Nederland was afgelopen zomer zelfs een productiestijging met 10 procent te zien. Deze stijging kan binnen Europa niet opgenomen worden door de markt, waardoor de afhankelijkheid van de wereldmarkt groot blijft.

El Niño

De melkproductieontwikkeling in belangrijk exporterende regio’s zal in de eerste 6 maanden van 2016 negatief uitpakken (-0,6 procent). Die daling komt vooral voor rekening van Nieuw-Zeeland en is een gevolg van de lage melkprijzen aldaar. Ook in Latijns-Amerika en de EU verwacht de Rabobank een daling van de melkproductie. Weerfenomeen El Niño kan dit seizoen leiden tot slechte weersomstandigheden in belangrijke productiegebieden. In combinatie met een bescheiden consumptiegroei in de exportregio’s, zullen de voor export beschikbare volumes met 7 procent dalen in de eerste helft van 2016.