AlgemeenNieuws

Rabobank legt duurzaamheidslat hoger

Utrecht – Rabobank legt de duurzaamheidslat voor zichzelf maar ook voor ondernemers hoger.

Dat blijkt uit de strategische nota ‘Samen Duurzaam Sterker’, waarin het duurzaamheidsbeleid richting 2020 is uitgetekend. Koplopers op het gebied van duurzaamheid krijgen voorrang bij financiering en Rabobank verdubbelt de omvang van de dienstverlening aan koplopers.

Duurzaamheid wordt volgens de nota nog nadrukkelijker integraal onderdeel van de dienstverlening, dus ook kredietverlening, binnen en buiten Nederland. De coöperatieve bank zet volgens de nota in op versnelling van duurzame landbouw en voedselvoorziening en het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen. Met advies, maar ook met geld.

De impact van Rabobank is in potentie bijzonder groot. Het binnenlands retailbankbedrijf van Rabobank had halverwege 2014  €28,7 miljard in de agrarische sector uitstaan. De bank claimt in het agrarisch MKB een marktaandeel van 85 procent.

Het is volgens Berry Marttin, lid raad van bestuur van de Rabobank, niet alleen een ideologische keuze: duurzaamheid is essentieel voor het lange termijn succes van bedrijven, gemeenschappen, landbouw en voedselvoorziening.” Klanten maken het verschil, aldus de Braziliaan. Rabobank kondigt aan nieuwe producten en diensten te lanceren voor duurzame bedrijven.

Rabobank belooft transparantie te verschaffen over het percentage van de financieringen dat tijdelijk niet aan het duurzaamheidsbeleid van de bank voldoet, waarom dat zo is, wat hieraan wordt gedaan en hoe het percentage ontwikkelt. De bank wil bijdragen aan rondetafelgesprekken voor verduurzaming van agrarische waardeketens, waarbij agrariërs, bedrijven en ngo’s inbreng hebben.

De bank, die altijd heeft benadrukt geen ketenregisseur te willen zijn, zegt via themabijeenkomsten, sociale media en virtuele netwerk een platform te willen bieden aan koplopers en kennisnetwerken en zo klanten helpen hun beleid aan te scherpen en risico’s in de keten te delen. Daarnaast introduceert Rabobank de ‘klantfoto’, een jaarlijkse duurzaamheidsanalyse.