Foto: Ruud Ploeg RundveeNieuws

Raad van State: maak keuze stikstof en klimaat transparant

Het kabinet moet bij elke maatregelen op gebied van klimaat en stikstof steeds weer de vraag stellen of het nodig is er zoveel geld in te steken, of dat op een andere manier hetzelfde doel kan worden bereikt.

Dat schrijft de Raad van State in een advies bij de Miljoenennota.

De Raad van State schrijft: “Maak een transparante afweging tussen subsidiëren, normeren of beprijzen. Zo zijn in het huidige klimaatbeleid de afwegingen voor de keuze voor een bepaald beleidsinstrument niet altijd inzichtelijk.”

Het kabinet vindt de uitgaven voor klimaat en stikstof zo belangrijk, dat het daarvoor een tijdelijke verslechtering van de overheidsfinanciën voor lief neemt. Het geld dat voor de stikstofaanpak is uitgetrokken (ruim € 24 miljard) is uitgesmeerd over een periode tot 2035. Daarmee, stelt het kabinet, hanteert het kabinet een langer perspectief dan vier jaar, iets waarvoor de Raad van State ook pleit.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Als je die 24 miljard opstookt in de kachel heb je er in ieder geval nog warmte van. Geef je het uit aan het klimaat weet je dat je er helemaal niks voor terug krijgt.

Beheer
WP Admin