De Raad van State vindt dat privéadressen niet openbaar hoeven worden gemaakt. Als het bedrijfsadres gelijk is aan het privéadres kan het ministerie daar echter niet onderuit. - Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Venema Media AlgemeenNieuws

Raad van State: gegevens PAS-melders openbaar

De gegevens van PAS-meldingen moeten openbaar worden gemaakt. Dat heeft de Raad van State uitgesproken in een zaak tussen Mobilisation for the Environment (MOB) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De gegevens bevatten ook de bedrijfsadressen.

Het ministerie wilde alleen de geografische coördinatiepunten van de emissiebronnen bekend maken, maar dat vindt de rechter onvoldoende.

PAS-melders zijn bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning hoefden aan te vragen. Zij konden volstaan met een melding omdat de stikstoflast van hun activiteiten beneden een grenswaarde bleven, die in de wet was vastgelegd. Met het wegvallen van het PAS door de rechterlijke uitspraak van mei 2019 moeten die bedrijven alsnog over een vergunning beschikken. Het ministerie van LNV is bezig die vergunningverlening te regelen.

MOB wil bedrijfsgegevens inzien

Ondertussen wil MOB de bedrijfsgegevens inzien van meer dan 3.000 PAS-melders. De minister krijgt drie weken tijd om de gegevens aan MOB te leveren. Als dat niet lukt moet het ministerie een dwangsom aan MOB betalen die kan oplopen tot meer dan € 70.000.

In een reactie zegt jurist Valentijn Wösten van MOB dat de onderste steen boven moet komen. “Op het ministerie regeert Pipo de Clown. Het stikstofbeleid is tot in de kern verrot. De onderste steen moet boven.”

De actie van MOB lijkt zich vooral te richten om de enkele duizenden veehouders die een melding hebben gedaan onder het PAS. Er zijn mogelijk nog duizenden andere (niet-veehouderij-) bedrijven die nooit een melding hebben gedaan en evenmin een vergunning hebben aangevraagd.

MOB vindt legalisatie van de bedrijven alleen acceptabel als tegelijkertijd de uitstoot van stikstof met de helft wordt teruggebracht in 2030. Daarbij moet, aldus MOB, latente ruimte worden ingenomen, en wordt extern salderen verboden.

LTO onthutst: gegevens boeren op straat gekwakt

De uitspraak van de hoogste bestuursrechter is een bevestiging van een eerdere uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, die ook het ministerie al opdroeg bedrijfsadressen van PAS-melders te openbaren. LTO Noord en het ministerie gingen daartegen in beroep.

LTO Nederland reageert onthutst op de uitspraak. Bestuurder Trienke Elshof, portefeuillehouder platteland en omgeving bij LTO zegt in een persverklaring:

“Het voelt absurd – honderden boeren worden juridisch achtervolgd terwijl zij altijd te goeder trouw en volgens de wet hebben gehandeld. Met de stikstofwet en het coalitieakkoord ligt er een gigantische emissiereductie in het verschiet. Waarom moeten hun gegevens dan ook nog op straat gekwakt onder het mom van openbaar bestuur?”

De rechter vindt dat privéadressen niet openbaar hoeven worden gemaakt. Maar als het bedrijfsadres gelijk is aan het privéadres kan het ministerie daar niet onderuit, aldus de rechter. Dan moeten de adressen openbaar worden.

Ministerie betreurt uitspraak rechter

Een woordvoerder van Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, zegt de uitspraak van de rechter te betreuren. “De PAS-melders hebben te goeder trouw gehandeld. Hun situatie is onzeker geworden door de uitspraak van de Raad van State over de geldigheid van het Programma Aanpak Stikstof. Het is een kwestie van goed bestuur dat wij dit oplossen, dat hebben we ook in de wet vastgelegd. Dat we nu de adresgegevens openbaar moeten maken geeft veel onrust. Er kunnen nu handhavingsverzoeken komen, terwijl we juist proberen de zaak in orde te maken. Wat ons betreft had dit niet zo gehoeven.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

 1. johan.
  Met programma PAS waar direct al bezwaar is tegen aangetekend, een stal bouwen
  dat is eigen risico. Als deze regeling er niet was geweest hadden wij geen overlast van die megastal naast onze woning gehad. Sluiten die handel. 50 meter afstand van onze woning.

 2. De minister kan publiceren wat ze wil .
  Maar in 2014 werd er al procedures gestart en er werd ernstig aan getwijfeld of de PAS juridisch houdbaar was .
  En iedereen weet dat je best een vergunning kunt krijgen maar als je gebruik maakt van de vergunning zolang er nog procedures lopen doe je dat voor eigen risico .

 3. alles wat onder de pas door/voor het Rijk zelf is vergund.
  Je kan het vinden door volgende tekst in te toetsen;
  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 juni 2015, nummer 15074288, houdende regels over de programmatische aanpak stikstof (Regeling programmatische aanpak stikstof)

  zie; BIJLAGE BIJ ARTIKEL 6

 4. ook dit dan maar even onder deaandacht brengen

  zie; BIJLAGE BIJ ARTIKEL 6
  alles wat oder de pas voor het Rijk zelf is vergunddeze reactie is automatisch gemodereerd

 5. In plaats van verontwaardigd reageren dat de rechter, die als het goed is alleen maar aan de wet toetst, de adresgegevens openbaar maakt zouden jullie je eens moeten afvragen WAAROM LNV en LTO deze gegevens zo graag geheim willen houden?

  Hint: 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking en op 2 juli 2015 is de peildatum voor fosfaatrechten. Toeval?

  1. Heel goed gezien berenpas: ( gokje)
   Agri NL : KIJK MAAR EVEN WIE ER ALLEMAAL IN ZITTEN .
   kwamen in 2014 tot de conclusie dat het vast zou lopen gezien de gigantische hoeveelheid
   Aanvragen voor nieuw te bouwen stallen
   Voor vee waar geen grond voor bij het bedrijf was .
   Maar de meeste investeringen waren al gefinancierd.
   Ze realiseerden zich dat een veehouder die meer dan de helft van de mest af moest voeren dat financieel niet vol kon houden .
   EN WAT IS EEN NIEUWE LIGBOXENSTAL VOOR 300 KOEIEN WAARD ZONDER GROND .
   dus werden fosfaatrechten uit de hoed getoverd .
   Zo werd elke kilo fosfaat LATENTE RUIMTE weggehaald bij grondgebondenbedrijven
   En gratis verstrekt aan de megabedrijven met veel meer stalruimte dan grond .
   Let maar op dat proberen ze bij stikstof ook

 6. Beste heer Braakman zo dom ben ik nou ook weer niet dat ik dat niet snap.
  Maar het had het hoogste rechtsorgaan gesierd als ze daar een oplossing voor hadden bedacht en niet de privé adressen in de openbaarheid hadden gebracht.
  Ze zijn echt door de ondergrens gezakt.

 7. Als boeren een fruitmand bij d66 er rob jetten langs brengen omdat hij door corona thuis zit . Dan word dat bedreiging genoemd
  Als kaag haar adres bekend word gemaakt is Holland in last en o o o wat is dat erg .
  Hoe erg is dan nu dat alle gegevens van deze boeren op straat worden gegooid . Belachelijk gewoon.

 8. Elke medaille heeft 2 kanten .
  1) ik snap best dat je privé niet bekent wilt zijn .
  2) Aan de andere kant begrijp ik ook dat een boer binnen een N2000 gebied ( die ook gedeeltelijk eigenaar is )dat hij wil weten wie er allemaal een vergunning hebben aangevraagd op zijn eigendom ( een NB vergunning is immers een vergunning op een millieu belastende activiteit ) En dat HIJ dus als hij een beetje pech heeft een vergunning aan moet vragen om koeien in de wei te doen of te bemesten .
  3 ) alle pas melders worden dus nu openbaar
  Dus ook de industrie die een melding hebben gedaan .
  ( of zijn die uit gesloten )???

 9. Boer=vogelvrij. Neemt de omvang aan van een nationaal schandaal. De pas melder heeft wettelijk recht op legaliteit en als dat niet snel komt dan gaan we het halen. Stikstofclaim, help de Pas melders, richt een stichting op en ga ertegenaan, aanval is de beste verdediging. Legaliseren en schade vergoeden, NU!!!

 10. jan braakman bij gezinsbedrijven is prive adres toch hetzelfde als bedrijfsadres dus *** jewel alles op straat zit jij deze d66 rechter nu te verdedigen?deze reactie is automatisch gemodereerd

 11. Om de woorden van de heer Rutte te gebruiken :
  Mevr. en Dhr. de rechter, u is door een ondergrens gezakt .
  Hoe haalt u het in uw hooft om uit te speken dat privé gegevens openbaar moeten worden gemaakt !

  1. @Stenwijk. De rechter zegt dat bedrijfsgegevens openbaar moeten worden gemaakt. Privégegevens hoeven niet openbaar te worden gemaakt. Als het bedrijfsadres ook het privéadres is, moet het bedrijfsadres openbaar worden gemaakt.

 12. Zet de naam en adres van de rechter die zoiets beslist en de personen achter mob ook op een openbare lijst. Krijgen ze hetzelfde vogelvrije gevoel als de pas melders.

 13. Alle minderheden worden beschermd in Nederland, behalve de boer!! Deze wordt vervolgd in dit land, ddlijk moeten we ook nog herkenbaar op straat lopen, waar kennen we dat van…..

 14. … Die zijn fakkel kopen om voor de deur te komen staan…

  (Bij PAS-melders voor de deur komen staan mag wel, zolang ze maar niet bij leden van het fabeltjeskrant-team-Rutte-4 staan)

 15. Snap niet dat Valentijn en Volkert nog vrij rond lopen Deze mannen zijn toch niet serieus te nemen en een gevaar voor de samenleving

 16. Dat de ovrheid deze privacy gevoelige informatie op straat moet gooien omdat een door haar gesubdidieerde organisatie dat eist vind ik vreemd. Boeren en middenstanders wonen doorgaans op hun bedrijfsadres en hiermee wordt het wel heel makkelijk voor actievoerders om de ondernemer en zijn gezin te stalken of erger. We weten dat actievoerende dierenactivisen en milieu activisten de confrontatie met hardwerkende ondernemers niet schuwen en doorgaans in het gelijk worden gsesteld las ze klappen krijgen. Ja bij arrestatie worden ze met het bekende balkje in beeld gebracht en meet intialen zonder verder adres. Deze uitspraak is voor mij het zoveelste middel om boeren en andere kleine pondernemers dwars te zitten en hun het onderenemen onmogelijk te maken.

Beheer
WP Admin