Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

PvdA wil gelijke onkostenvergoeding hoogspanningsmasten

De PvdA wil dat grondeigenaren dezelfde onkostenvergoeding krijgen voor de plaatsing van hoogspanningsmasten op hun landbouwgrond.

Oude afspraken waarbij eenmalig een gering bedrag als eeuwige afkoopsom is betaald, moeten van tafel. Iedereen moet jaarlijks een vergoeding krijgen voor het gebruik van de grond, wat de sociaal-democraten betreft.

Tweede Kamerleden Yasemin Çegerek, Henk Leenders en Lutz Jaboci roepen minister Henk Kamp (Economische Zaken) op hiertoe in overleg te treden met TenneT, de netbeheerder van het hoogspanningsnet. TenneT is volledig in handen van het ministerie van Financiën. Sommige afspraken voor een eeuwige vergoeding gaan vele decennia terug.

Gelijkheidsbeginsel

De PvdA-politici vragen Kamp of hij weet dat er verschillende onkostenvergoedingen worden betaald, afhankelijk van de periode waarin hierover afspraken zijn gemaakt. Ze vragen Kamp of dit niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

TenneT onderhandelt met grondeigenaren over een vergoeding voor de aanleg van elektriciteitsmasten. Grondeigenaren kunnen de aanleg niet tegenhouden als de infrastructuur voor algemeen belang is. De minister van Infrastructuur en Milieu kan in dat geval een gedoogplicht opleggen.

Beheer
WP Admin