AkkerbouwAchtergrond

Puntemissies hoog op agenda

Waterschappen gaan vanaf nu strenger handhaven op puntemissies in oppervlakte-water. Maar als handhavers moeten ze zich nog bewijzen. Ook in Friesland zijn puntemissies een thema; het staat hoog op de agenda van Wetterskip Fryslân.

Waterschappen zetten dit jaar stevig in op puntemissies (door vullen, reinigen, onoverdekt stallen veldspuiten) in het oppervlaktewater. Ze gaan meer bewustzijn creëren bij akkerbouwers, vaker controleren en ook strenger handhaven. Want er moet een tandje bij.

Waterkwaliteit stokt

De laatste jaren verbetert de waterkwaliteit niet meer. Dat blijkt ook uit het meest recente rapport over dit onderwerp: Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit van het Centrum voor Milieuwetenschappen, uit 2012. Daarin staat dat de waterkwaliteit tussen 2001 en ’09 onveranderd is gebleven. De totale milieubelasting in het oppervlaktewater nam tussen ’98 en ’09 met 70 procent af. Maar die reductie vond dus alleen in de eerste jaren plaats.

De waterschappen willen daarom meer resultaat. En daarin spelen puntemissies – volgens de nota Duurzame gewasbescherming 2012 goed voor 10 procent van de totale milieubelasting – een grote rol.

Stappen nemen in Friesland

Friesland is een provincie met ruim voldoende oppervlaktewater en een flinke enclave akkerbouwers, vooral in het Noordwesten. Puntemissies zijn ook hier een thema. Zo hield Wetterskip Fryslân samen met onder meer LTO Noord en Agrifirm 7 juli een speciale velddag over dit onderwerp, waar zo’n 500 akkerbouwers op afkwamen. Volgens bestuurder Jan van Weperen van het waterschap is nog altijd sprake van gewasbeschermingsproblematiek: “Er moet weer een verbetering komen. Daar zetten wij sterk op in. We kunnen steeds preciezer en gerichter controleren en gaan vanaf nu ook strenger handhaven.”

[([002_594_rb-image-2667418.jpeg]:inzetgroot)]

Naam: Jan van Weperen (59). Organisatie: Wetterskip Fryslân. Functie: lid dagelijks bestuur. Foto: Wetterskip Fryslân

De rol van akkerbouwers

Daarin ligt ook een grote rol voor akkerbouwers. Al hebben die al veel goede maatregelen genomen, stelt Van Weperen. Hij doelt op driftvrije spuitdoppen, sensorgestuurde machines en gps. Máár: “Ze moeten nog een stap extra zetten. Bij een goede bedrijfsvoering hoort ook dat je het milieu niet aantast. Ook al zijn daar extra kosten aan verbonden. Het risico voor de ondernemer zelf is ook groot. Wat als een bepaald middel – dat de teler niet kan missen – uit de handel gaat omdat dit in het oppervlaktewater is gevonden?”

Extra maatregelen

Recentelijk is Wetterskip Fryslân daarom een proef gestart met zes grote akkerbouwers. Doel is vooral eventuele erfafspoeling – door vullen, reinigen, onoverdekt stallen – tegen te gaan.

“Een belangrijk punt is een goede inrichting van de spoelplaats met filter en bezinksloot. Denk ook aan een lichte ploegvoor rond het perceel, als een soort natuurlijke barrière. Of aan een ‘nieuwe’ cascadegreppel – gevuld met compost – naast een bestaande sloot. De compost moet dan de residuen van de puntemissies aan zich binden. Daarnaast werken de akkerbouwers op akkers met bruggetjes van 5 tot 7 centimeter aan het eind van een rug. Als extra barrière. Het zijn allemaal maatregelen die kunnen bijdragen aan schoner oppervlaktewater.”

Het hele artikel is te lezen in Boerderij 48.

Beste Gewasbeschermer van 2015 gezocht!

Om het belang van een goede gewasbescherming te onderstrepen is Boerderij samen met Syngenta Crop Protection twee jaar geleden gestart met de wedstrijd Beste Gewasbeschermer. Beheerst u de gewasbescherming tot in de puntjes? Test uzelf en doe mee.