Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Provincies mogen verder met bestrijding ganzen

2 ganzenprovincies mogen van de Raad van State verder met het doden van ganzen.

Zuid-Holland en Utrecht kregen eerder van rechtbanken te horen dat ze hun ganzenbeleid onvoldoende hadden onderbouwd. Faunabeheer was naar de rechter gestapt.

In hoger beroep krijgen de beide provincies nu toch groen licht om ganzen te bestrijden ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen. In Zuid-Holland speelde ook de veiligheid van het vliegverkeer mee.

Geen goede alternatieven

Volgens de provincie zijn er geen goede alternatieven, zowel voor de veiligheid rondom Schiphol als voor het beperken van landbouwschade dan het reduceren van de populatie. De agrilaser werkt niet goed genoeg. En een provincie kan een agrariër niet verplichten een gewas te telen dat minder aantrekkelijk is voor ganzen.

Het gaat om de grauwe gans, de brandgans, de Canadese gans en de verwilderde gans, en in Zuid-Holland ook om de brandgans.

Beheer
WP Admin