AlgemeenAchtergrond

Project winterbrouwgerst krijgt vervolg

Het project winterbrouwgerst gaat dankzij het succes van het afgelopen jaar nog een seizoen door. Dit meldt coöperatie Agrifirm.

Toen het project begon, was de doelstelling het halen van een hogere opbrengst ten opzichte van de zomergerst. Daarbij moest de winterbrouwgerst goed genoeg zijn voor de brouwerij.

Dat is gelukt zegt Rémy Spierings, akkerbouwspecialist bij coöperatie Agrifirm. “De opbrengst was boven verwachting en de kwaliteit goed genoeg voor de brouwerij.”

Aan het project deden 21 deelnemers mee. “Deze zitten redelijk verspreid over heel Nederland”, zegt Spierings. Het totale areaal lag op 115 hectare.

De gemiddelde opbrengst bedroeg 8 tot 10 ton per hectare. “Dat wisselde een beetje per deelnemer. Vergeleken bij de wintergerstopbrengst is dit een goed resultaat. Uiteindelijk vergelijkt de akkerbouwer het daar toch mee”, aldus Spierings.

Het eiwitpercentage van het geoogste product lag gemiddeld tussen de 10,5 en 11 procent. Voor de brouwerij mag gerst maximaal 11 procent eiwit bevatten. “Dat wisselt een klein beetje per brouwer.”

De resultaten waren reden genoeg om door te gaan met het project. Het meeste wintergerst is op dit moment al gezaaid, meldt Agrifirm. Goed weer zorgt daarbij voor een goede ontwikkeling van het gewas.

“We hebben dit seizoen geen nieuwe deelnemers”, zegt Spierings. “We doen bewust het project meerdere jaren met dezelfde mensen. Dit omdat akkerbouwers eerst ervaring op moeten doen met het telen van brouwgerst. Pas daarna kunnen we echte conclusies trekken.”

Het grote voorbeeld van dit project is de proef met zomerbrouwgerst. Deze vond ongeveer zes jaar geleden plaats. “Daar zagen we dat boeren ongeveer drie jaar nodig hebben om voldoende ervaring met de teelt op te doen.”

Grote domper voor het project is de lage prijs voor winterbrouwgerst. “Deze is op dit moment laag, maar dat zegt niks over volgend jaar.”

Beheer
WP Admin