Foto: HZPC AkkerbouwNieuws

Prognoseprijs HZPC stijgt naar € 50,70 per 100 kilo pootaardappelen

De prognoseprijs voor pootaardappelen voor de oogst van 2023 komt bij HZPC Holland uit op € 50,70 per 100 kilo. Dat is 35% meer dan een jaar eerder. De opbrengsten per hectare zijn lager, waardoor financiële opbrengst per hectare gemiddeld met 13% stijgt.

Dat heeft HZPC bekendgemaakt aan de telers, aan de vooravond van een serie ledenbijeenkomsten. De definitieve uitbetalingsprijs volgt eind juni. Jaarcijfers heeft HZPC nog niet, omdat het bedrijf werkt met een gebroken boekjaar.

Gemiddeld 37 ton per hectare

De gemiddelde opbrengst aan pootgoed was 37 ton per hectare, dat is 4,5 ton minder dan een jaar eerder. Gemiddeld viel een kwart van het geoogste pootgoed buiten de pootgoedmaat. Dat is twee keer zoveel als normaal, aldus CEO Gerard Backx. Dit is een gevolg van het grillige groeiseizoen.

Ook het aandeel afgekeurde poters is groter dan normaal. HZPC geeft geen concrete cijfers, maar spreekt van ’aanzienlijke hoeveelheden’ pootgoed die afgekeurd of gedeclasseerd zijn vanwege ziektes. Dit komt overigens niet alleen door het weer, maar ook doordat er minder gewasbeschermingsmiddelen toegestaan waren. Keuringsinstantie NAK meldde eerder al een verlagingspercentage van 30% bij de nacontrole, dat is fors hoger dan de beide voorgaande jaren.

‘Mooi saldo per hectare’

Backx spreekt van een mooi saldo per hectare voor de pootgoedtelers, al geeft hij geen concreet bedrag voor dat saldo, of voor de gemiddelde financiële opbrengst per hectare. Daarvoor zijn de verschillen tussen telers te groot. Die verschillen zijn in een bijzonder groeiseizoen, zoals het afgelopen jaar, nog groter dan normaal, aldus de CEO.

Volgens Backx hadden pootgoedtelers een goed jaar nodig, om de wat mindere jaren in de periode daarvoor te compenseren. Het droge jaar 2018 gaf hoge prijzen, maar begin jaren twintig werden de prijzen gedrukt door de gevolgen van corona.

Kleiner areaal pootgoed verwacht

Het areaal pootgoed wordt dit jaar kleiner. Backx bevestigt deze verwachting die keuringsinstantie NAK eerder al gaf, maar hoopt dat de gestegen prognoseprijs alsnog een stimulans voor telers zal zijn. De verwachte afname van het areaal is vooral een gevolg van de hoge prijzen voor consumptieaardappelen, dus van concurrentie op de akker. Pootgoedteelt heeft altijd het risico in zich dat een deel van de oogst afgekeurd wordt en dus veel minder oplevert. Om dat risico te compenseren, zijn hogere pootgoedprijzen nodig.

De prognoseprijs die HZPC nu afgeeft, is de verwachte prijs over het gemiddelde van alle in poolverband geteelde rassen en kwaliteiten in de potermaat klasse S tot en met A. De prijs is exclusief btw en kwekerslicentie. Voor de berekening van de prijs per ras, maat en kwaliteit heeft HZPC een verrekensysteem afgesproken met de leden. Het gaat om de prijs die HZPC Holland zijn telers betaalt.

Uitbetaling begint bij HZPC al in oktober, dan krijgen telers het eerste in een serie van maandelijkse voorschotten per hectare. Na de bekendmaking van de prognoseprijs in maart volgt een omrekening naar kilo’s en betaling daarvan. In juni volgt de uiteindelijke pootgoedprijs en de finale afrekening.

Beheer
WP Admin