Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Proeftuin voor nieuwe akkerbouwgewassen

In de Delphy Biobased Innovations Garden bij AIKC Rusthoeve Colijnsplaat (Zld.) worden nieuwe gewassen getest. Eerst wordt gekeken of het gewas in het Nederlandse klimaat kan groeien en vervolgens wordt gezocht naar gebruiksmogelijkheden. Het uiteindelijke doel is om nieuwe teelten te genereren.

Met de jute is het een ander verhaal. Rechts de inmiddels tweejarige Chinese jute met daarnaast een eenjarige andere Aziatische jutesoort. Het ziet er naar uit dat dit gewas in Nederland goed te telen is.

Opvallend bij deze peulvrucht is dat er per peul maar 1 erwt in zit. Toch worden hiermee opbrengsten gehaald die vergelijkbaar zijn met die van andere peulvruchten.

Doordat in deze tuin niet bemest wordt blijven sommige gewassen in groei achter. Deze Japanse haver heeft duidelijk niet de lengte die het gewas als groenbemester normaal heeft.

Charlotte van Sluys, directeur-secretaris van Rusthoeve verwelkomt deelnemers van een telersbijeenkomst. Voor het ontwikkelen van nieuwe teelten wordt samengewerkt met onderwijsinstituten waar studenten in projecten onderzoek doen naar de afzetmogelijkheden van de inhoudsstoffen van de plant of de zaden. Tegelijkertijd wordt het bedrijfsleven geïnformeerd over de bevindingen, zodat die in gelegenheid zijn om stoffen in hun productieproces op te nemen. - Foto's: Anton Dingemanse

Adrie Albregtse (rechts), geeft als beheerder van de tuin uitleg bij de verschillende gewassen. Op de voorgrond een gewas die een goede fungicide oplevert. Dit is de niet-inheemse bijvoet (Artemisia ludoviciana) waarbij door fermentatie met water en suiker een vloeistof vrij komt die uitstekend werkt tegen phytophthora. Het product heeft nog geen toelating.

Een gewas wat zeker potentie heeft maar waar de veredelaars nog hun handen vol aan hebben is de Russische paardenbloem. Het rubber uit deze plant is van uitmuntende kwaliteit en daar is vanuit de industrie zeker belangstelling voor. De productie is nog te laag en de teelt is problematisch op het gebied van de kieming.

Een ander gewas dat inmiddels op ruime schaal verbouwd wordt en geen meststoffen en gewasbescherming nodig heeft is de miscanthus of olifantsgras. Het gewas vind onder meer toepassing als stalstrooisel of als grondstof voor bouwplaten.

Een gewas dat wel goed presteert in de tuin is deze zwarte komijn. Er zijn al patenten op producten die geproduceerd kunnen worden op basis van inhoudsstoffen van het zaad van dit gewas.

Het zaad uit 1 zaaddoos. Het is klein maar wel talrijk.

Nog een interessant gewas waarvan de vruchten inmiddels geoogst zijn is de pompoen. De zaden hiervan zitten tjokvol antioxidanten en hoogwaardige oliën. Deze stoffen zijn interessant voor de farmaceutische en cosmetische industrie.

Jute en katoen zijn nieuwe gewassen in de proeftuin.

Een wat vreemd gewas in deze duurzame tuin is de katoenplant. Door de grote behoefte aan meststoffen en gewasbescherming is dit gewas nauwelijks duurzaam te telen. Daarbij komt nog het grote verschil in klimaat met de reguliere teeltgebieden.

Een peulvrucht die inmiddels de status van superfood heeft is de kikkererwt. Daarom een interessant gewas voor de teler. In de praktijk is er nu voor het tweede jaar op rij een uitgebreide proef die laat zien dat dit gewas in een warm seizoen goed gedijd.

Beheer
WP Admin