Veenweidegebied in Zuid-Holland. - Foto: Fred Libochant AlgemeenNieuws

Proefproject laat boeren klimaatcredits verkopen

Boeren in het westelijk veenweidegebied gaan klimaatcredits verkopen, zodat ze betaald krijgen voor maatregelen die klimaatverandering tegen moeten gaan. Het is een proefproject van drie jaar van boeren, projectcoördinator Wij.land en Rabobank.

Boeren gaan koolstof in de bodem vastleggen, hiermee kan in potentie 1 Megaton CO2 bespaard worden, volgens de initiatiefnemers. Het gaat hier om maatregelen als niet meer ploegen of compost uitrijden. Daarnaast kunnen boeren hun uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstof en kunstmest te gebruiken of – specifiek in veenweidegebieden – het waterpeil te verhogen. De gerealiseerde klimaatwinst wordt berekend en verhandeld in de vorm van koolstofcredits.

In dit proefproject worden de kosten voor monitoring gedragen door Wij.land en Rabo Carbon Bank en komt circa 90% van de creditprijs bij de boer terecht. De bedrijven krijgen de helft van hun credits vooruitbetaald. De hoeveelheid credits wordt berekend op basis van een model dat Wij.land heeft ontwikkeld voor het westelijk veenweidegebied.

Het concept om boerenmaatregelen te ‘verkopen’, is geen nieuw idee. In het noorden van het land bestaat bijvoorbeeld het concept ’Valuta voor Veen’ wat op eenzelfde manier te werk gaat.

Reacties

  1. Prachtig deze CO2 handel, maar wat betekent dit op de lange termijn? Blijft deze handel een blijvende bron van inkomen? leidt het tot een dalende grondprijs of misschien het onverkoop worden van de betreffende landerijen?
    Is deze handel een onomkeerbare actie, waarmee landbouw op deze gronden einde verhaal is? Hier heb ik og niets over gehoord.

  2. Er bestaan al enige tijd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt geborgde nationale koolstofcertificaten die landsbreed beschikbaar zijn via (oorspronkelijk met een subsidie van het rijk van ruim 400.000 euro onder de naam koolstofbank (….) opgericht), uiteenlopend van de vermindering van de koolstofuitstoot in veenweidegebieden (inderdaad Valuta voor Veen) tot vastlegging van CO2 in hout (bomen) en in de bodem onder blijvend grasland; er komen nog steeds nieuwe types koolstofcertificaten bij). Met aantrekkelijke voorwaarden: opbrengst vooralsnog 75 euro per ton CO2, waarschijnlijk oplopend naar 100 euro; jaarlijkse vooruitbetaling van 80% voor om te beginnen 12 jaar vast. De Rabo Carbon Bank werkt natuurlijk met een commissie (van ik dacht 10% want commercieel), niet-commerciële stichtingen brengen daarentegen alleen maar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening, etc.
    Belangstelling voor meer informatie? Stuur n mailtje naar klimaatmakelaar@agrobosbouw.nl!deze reactie is automatisch gemodereerd

Beheer
WP Admin