Partner
Foto: Vencomatic PluimveePartner

Proefbedrijf Pluimveehouderij presenteert onderzoek X-Treck

Overall constateert het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel (België) bij het gebruik van het X-Treck systeem een beter dierenwelzijn en meeropbrengst van ruim 4 cent per kuiken.

Kuikens die uitkomen in de stal; prachtig om te zien. Maar er is meer dan dat mooie plaatje. Het vraagt een andere manier van werken. De kuikens laten betere technische resultaten zien, en de arbeidsbehoefte verandert.

Arbeidsbehoefte en 7-wekenplanning

On-farm hatching heeft gevolgen voor de arbeidsbehoefte. In plaats van de start in de stal van eendagskuikens op dag 0, worden broedeieren in de stal gebracht op dag -3. Op dag 0 worden de eischalen en de niet-uitgekomen eieren uit de stal verwijderd. Deze kunnen niet in de stal achterblijven, vanwege hygiëne en de verplichting deze reststromen te laten verwerken door de destructor.

Het verwijderen van eischalen en niet-uitgekomen eieren betreft een toename van de arbeidsbehoefte. Omdat de eieren in de stal komen op dag -3, lijkt het logisch dat de ronde daarom ook 3 dagen langer duurt, dit hoeft echter niet bij het X-Treck-systeem. Reden hiervoor is ten eerste dat op dag -1 nagenoeg alle kuikens zijn uitgekomen, ofwel ze lopen zeker een dag voor en bereiken eerder hun eindgewicht. Ten tweede is het bij het X-Treck-systeem prima mogelijk om eerst de eieren in de stal te brengen en daarna pas het strooisel te verspreiden. Hierdoor warmt de vloer gemakkelijker op en blijft het prima mogelijk in een 7-wekencyclus te werken.

Afbeelding/foto's: Vencomatic

Afbeelding/foto’s: Vencomatic

Eischaaltemperatuur

Bij uitkomen in de stal is het belangrijk dat temperatuurcontrole van de eieren vlak voor en tijdens uitkomen goed geborgd is. De eischaaltemperatuur mag zeker niet te ver oplopen (iets te koud is minder erg). Niet boven de 38,5 graden, want dan worden de embryo’s te warm en lopen ze schade op, waardoor de kuikenkwaliteit afneemt.

In het X-Treck-systeem hangen de eieren in broedlades vrij in de lucht, wat het mogelijk maakt om de embryotemperatuur goed te waarborgen, door het sturen van de luchttemperatuur.

Proefbedrijf Pluimveehouderij presenteert onderzoek X-Treck


Cradle

Als de kuikens uit het ei kruipen zijn ze nog nat, en drogen dan snel op. Tijdens dit opdrogen kunnen de kuikens in korte tijd veel warmte verliezen en onderkoeld raken. Daarom is het proces van opdrogen cruciaal. Op een te koude vloer leidt dit bijna altijd tot onderkoeling. In het X-Treck-systeem is een ‘in-cradle’ aanwezig, een kunststof tussenvloer waar de pasgeboren kuikens op vallen direct na uitkomst. Deze kunststof tussenvloer neemt de temperatuur aan van de lucht en bevindt zich enkele decimeters boven de stalvloer. Hierdoor is een optimale omgeving geborgd voor de net uitgekomen kuikens.

Zodra de kuikens opgedroogd zijn en uitgerust van de geboorte, hebben ze voldoende kracht om van de in-cradle te komen en krijgen ze toegang tot de stalvloer. Dit proces duurt enkele uren.

Proefbedrijf Pluimveehouderij presenteert onderzoek X-Treck


Resultaten van het onderzoek

In de tabel hieronder staan de resultaten van het vergelijkend onderzoek dat in Geel heeft plaatsgevonden gedurende drie ronden. Cijfers zijn gebaseerd op kleine groepen van minimaal 1.000 kuikens. Die kunnen niet een-op-een doorgetrokken worden naar een stal van 50.000 kuikens. Maar in de praktijk zien we vergelijkbare of zelfs betere resultaten. Zelfs wanneer er alleen gekeken wordt naar de voerwinst en de verwarmingskosten wordt een terugverdientijd van gemiddeld 3,4 jaar gehaald.


Beheer
WP Admin