Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Proef bodemtemperatuur gestart

In de provincie Utrecht doen achttien boeren mee aan een proef in het meten van bodemtemperatuur en bodemvocht. Dat meldt de provincie Utrecht. Met de meetgegevens wordt vastgesteld wanneer het juiste moment is om het land te bemesten.

In Utrecht-West, dat de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht omvat, zijn bij achttien boeren meters geïnstalleerd. De meters leveren real-time data op die op elk moment kunnen worden ingezien, ook op de smartphone. De bodemtemperatuur is bepalend voor het begin van de groei van gras in het voorjaar. Deze fase van het begin van de grasgroei is belangrijk voor het juiste moment van bemesten. De mest wordt niet benut wanneer wordt bemest als het gras nog niet gaat groeien. Bij te laat bemesten, profiteert het gras niet optimaal van de mest en dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het project met de naam ‘Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden’ is onderdeel van en wordt gefinancierd vanuit Programma Aanpak Veenweiden. Het programma heeft onder andere als doel om de bodemdaling af te remmen, duurzame landbouw en duurzaam waterbeheer te realiseren in het veenweidegebied.

Beheer
WP Admin