Foto: Canva AlgemeenNieuws

Prio voor PAS-melders en meer stikstofplannen

Het kabinet wil snel hulp bieden aan de PAS-melders. En: dit is wat de piekbelasters staat te wachten.

Uitgebreide tekst gaat verder onder infographic

PAS-melders

De problematiek van de PAS-melders, bedrijven die buiten hun schuld om zonder natuurvergunning zitten, heeft prioriteit in de stikstofaanpak. Er moet versneld stikstofruimte komen om bedrijven met een PAS-melding van de nodige vergunning te voorzien. De PAS-melders hebben hierin prioriteit: de totstandkoming van hun vergunning moet voorrang hebben op die van andere projecten van bedrijven of voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen.

PAS-melders die een dwangsom boven het hoofd hangt, vanwege handhavingsverzoeken van milieuorganisaties, kunnen die schade verhalen op de overheid. Daarvoor komt een schadeloket, zodat de kosten, bijvoorbeeld het betalen van die dwangsom, in ieder geval vergoed worden.

Het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 250 miljoen, kunnen provincies begin volgend jaar inzetten. Zo kunnen provincies zelf maatregelen nemen om de PAS-melders te legaliseren. De vrijgekomen ruimte uit de nationale aanpak komt in een register. De overheid heeft de regie over deze stikstofbank. Ruimte kan alleen worden ingezet, als die niet nodig is voor natuurherstel.

Aanpak piekbelasters

Het kabinet verbreedt de groep met boeren die als piekbelaster binnen een jaar hun stikstofuitstoot drastisch moeten verlagen, het liefst terugbrengen naar nul. Daarvoor worden 2000 tot 3000 bedrijven, waaronder ook zo’n 50 tot 60 industriële bedrijven, benaderd door de overheid. Zij krijgen de keuze om zich vrijwillig op te laten kopen, of door (een combinatie van) innovatie, extensiveren, omschakelen of verplaatsen die stikstofuitstoot naar (bijna) nul te brengen. Voor deze groep komt een speciale opkoopregeling, met de toezegging dat daarna geen beter aanbod meer zal komen. Dit zal zo’n 120% van de marktwaarde van het bedrijf zijn. Ook kijkt het kabinet naar het wegnemen van fiscale belemmeringen om meedoen aan een opkoopregeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ook andere vrijwillige opkoopregelingen die al in de planning stonden, gaan door. Hiervoor kunnen zowel piekbelasters als andere bedrijven gebruik maken. Als het niet lukt om genoeg stikstofruimte vrij te spelen, voelt het kabinet zich verplicht tot ‘verplichtend instrumentarium’.

Intern en extern salderen

Sinds 2021 is het niet meer verplicht om een nieuwe vergunning aan te vragen als een ondernemer door intern salderen het bedrijf aanpast, naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak. Die verplichting wil het kabinet weer terug. Per 1 januari 2024 komt dit in de wet te staan. Op deze manier moeten vergunningen juridisch sterker staan, in het geval ze worden aangevochten bij de rechter. Voor bedrijven betekent dit dat ze een nieuwe vergunning moeten aanvragen als ze iets willen veranderen aan de stikstof uitstotende activiteiten (zoals het houden van vee), ook als netto de uitstoot niet hoger wordt.

Het rijk en provincies moeten elkaar beter op de hoogte gaan houden over extern salderen, wil het kabinet. Recent ontstond er onenigheid tussen deze overheidslagen vanwege de opkoop van boerenbedrijven voor de vergunningverlening van een snelwegverbreding. De rijksoverheid wil de regie hebben over waar stikstofruimte voor gebruikt wordt. Datzelfde wil het kabinet gaan doen voor agrarische grond die vrijkomt bij (vrijwillige) opkoop: zodat dit beschikbaar komt voor veranderingen in het landschap en voor extensivering van bedrijven. De mogelijkheid van bedrijfsopvolging zal niet worden beperkt.

Latente ruimte

Veel vragen uit het stikstofdossier worden ook nog niet (helemaal) beantwoord. De minister wil een einde aan het gebruik van ‘slapende vergunningen’ en de inzet van latente (ongebruikte) ruimte in bestaande vergunningen om extern te salderen. Maar waar de ‘gebruiksruimte’ van een bedrijf eindigt en de latente ruimte begint, dat is nog niet helder.

Emissiearme stallen

De afgelopen tijd heeft de Raad van State weer heel wat strepen gezet door natuurvergunningen. Dus die vergunningen moeten ‘robuuster’, oftewel: verleend onder strengere voorwaarden, zodat ze nu wél standhouden bij de rechter. Een heikel punt daarin zijn de vergunningen van veehouderijen met een emissiearm systeem. De rechter verwierp natuurvergunningen die waren verleend op basis van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) en het is niet uit te sluiten dat meer systemen onderuit gaan. De minister liet uitzoeken of, als er gerekend wordt met een onzekerheidsfactor, die vergunningen wel konden blijven staan. Maar daarbij vangt ze bot: bij het toepassen blijkt dat er niet of nauwelijks nog kan worden uitgegaan van een emissiereductie in individuele gevallen. Tegelijk wil het kabinet wel dat er ruimte is voor innovatie in de agrarische sector. Ook het real-time meten van stikstofemissies op bedrijven wordt weer genoemd als optie, maar dat is nog niet voor de korte termijn.

Lees ook: Interview met landbouwminister: Adema wil wanhoop van boeren omsmeden tot hoop

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

 1. Divide et impera of verdeel en heers is een tactiek waarbij de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. De ene concurrent wordt onderworpen, terwijl de andere als bondgenoot wordt gehouden. Kortom niets nieuws

 2. Kijk het is duidelijk dat er een probleem is en dat dat opgelost moet worden de manier waarop het nu gaat
  verdient niet de schoonheidsprijs maar wat ik niet begrijp (en ik begrijp heus wel dat iemand die al 100 jaar op dezelfde plek woont dat men perse niet van plek wil veranderen ) maar een bedrijf en dat is een agrarische onderneming heeft een KvK nummer en dat geeft de overheid hetzelfde recht om dezelfde onteigening regels toe te passen als de regels op een industrieel bedrijf.
  Iemand die al 100 jaar op dezelfde plek woont dat men perse niet van plek wil veranderen dient zich wel te realiseren dat zijn landbouwgrond wanneer het afgewaardeerd naar natuurgrond meer dan de helft in waarde achteruitgaat.

 3. De geschiedenis herhaald zich .
  De stikstofwet is er door gedrukt met als argument dat de PAS gelegaliseerd moet worden .
  Ook nu worden de PAS- melders gebruikt om deze stikstofplannen er door te drukken .
  Het spreekwoord luid een ezel stoot zich niet twee keer aan de zelfde steen
  WE LATEN HET TOCH NIET NOG EEN KEER GEBEUREN DOOR MET GEDWONGEN UIKOOP AKKOORD TE GAAN ?

  1. Steenwijk ik snap jouw reactie niet ik ga ervan uit dat jij een weldenkend bent. Jij weet ook dat de PAS melders geen vergunning hebben dat heeft niks te maken met de stikstofplannen en wat betreft de gedwongen uitkoop jij nogmaals ik ga ervan uit dat jij een weldenkend bent dan weet jij ook dat het algemeen belang boven het individueel belang gaat, dus ga niet proberen oproer te zaaien maar zoek naar een oplossing

 4. De overheid zat fout met de pas. En nu misbruikt ze die fout door extra door te pakken. Ze pakt stikstofrechten af, legt voorkeursrecht op aankoop grond en maakt boeren op veengronden onmogelijk door te hoge waterstand. Landbouworganisaties zitten aan tafel en laten het gewoon gebeuren. Let goed op nu want de grote reset van de landbouw is gaande. Over 10 jaar zeggen we: we hebben het niet gezien gebeuren. Wat wel het geval is. De overheid is niet lief voor ons. Alles wat ze bedenken is in hun voordeel, niks voor de boer. Die moet kapot en voor zo weinig mogelijk belastinggeld van zijn land. Boeren worden goedkope landschaps onderhouders, kinderopvangers, en koffieschenkers.

  1. Kijk jij ***t ook uit je nek. ook jij vond het prima dat er bij een door het CDA gestuurde gemeente kon worden volstaan met een PAS melding ook jij had kunnen en moeten weten dat dit eens fout had moeten gaan.deze reactie is automatisch gemodereerd

 5. We zijn nu dik 3 jaar bezig met dit stikstof sprookje en het moetas wordt al groter nu willen ze dat je met het mes op de keel even tekent om je bedrijf te verkopen aan roverheid en odertussen creeren ze alleen maar meer mist zodat niemand meer weet waar hij en z’n gezin aan toe zijnwat een waardeloze d66 regering

  1. Nee Berg, jij hebt ook geheugenverlies zoals de hele agrarische beroepsbevolking schijnbaar aan collectief geheugenverlies lijdt 40 jaar geleden waren deze problemen al bekend. Misschien kan D66 Nederland nog enigszins redden want zonder maatregelen stikken we binnen 20 jaar in de stikstof

 6. Boeren laat je niet naaien, pasmelders hebben een vergunning en zijn nu zogenaamd afhankelijk van de opkoop piekbelasters. Stop met deze stikstof onzin en boeren maak een vuist tegen deze Vladimier Rutte en zijn bende. Alsjeblieft onze jonge boeren een toekomst op het nu al geweldige mooie platteland.

  1. Nee Schepers juridisch gezien heb je geen vergunning het verhaal dat ze afhankelijk zijn van de opkoop piekbelasters is klinkklare onzin dus ga niet mee in de stemmingmakerij om je af te zetten regen de overheid en erken dat jullie in het verleden altijd hebben geleund op het CDA een partij die nu door de agrarische sector als dank voor bewezen diensten massaal in de steek wordt gelaten.

 7. En weer heel algemeen: “grond die vrij komt voor verandering in het landschap”. Dus lekker duur door verkopen als bouwgrond, dan wordt het zo terug verdient. Deze grond moet naar bedrijven gaan die door willen en meer grond nodig hebben. 120% voor je bedrijf. Dan komt de belasting om de hoek en ben je zo wie zo al 50% kwijt. Te veel addertjes onder het gras.

  1. Scholten, dat je als je de centen voor de uitkoop niet herinvesteert af moet rekenen met de belasting is toch volkomen normaal het is wel erg goedkoop om iemand die te lui is om te werken als steuntrekker te betittelen maar een belasting ontwijder als voorbeeld van een ideale ondernemer voor te stellen.
   En natuurlijk zal er nu en in de toekomst landbouwgrond gebruikt gaan worden om huizen te bouwen.
   Ik vraag me echt af of boeren het belangrijker vinden vergunning te verlenen om koeien te huisvesten dan om mensen van een fatsoenlijk onderdak te verlenen.

 8. En voor de zoveelste keer een met veel bombarie aangemeld punt van aandacht door de overheid en WEER weet geen boer waar hij aann toe is. Voor eind januari -zegt men nu- zijn de eisen definitief bekend waar je aan moet voldoen voor opkoop maar wie geloofd dat nu nog.

Beheer
WP Admin