Mais inzaaien. De prijs van maiszaad is volgens de MaisScan niet leidend voor de keuze van het ras. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Prijs maiszaad niet leidend voor keuze maisras

Nog geen 10% van de maistelers die de MaisScan invulde, kiest een maisras op basis van de prijs.

Niet de prijs van het maiszaad, maar de ervaringen van maistelers met eerder geteelde rassen is het meest genoemde argument bij het selecteren van een maisras. Dat blijkt uit de antwoorden van de MaisScan. Bijna 700 maistelers hebben de vragen van de scan ingevuld. Nog geen 10% kiest een ras op basis van de prijs. 57% van de maistelers kiest een maisras op basis van eigen ervaringen. 23% selecteert een ras aan de hand van advies van vertegenwoordigers van een maiszaadbedrijf en 23% op basis van advies van de vertegenwoordiger van de mengvoerleverancier.

In de MaisScan werd gevraagd in hoeverre melkveehouders zich bewust zijn van de totale voerkosten op het bedrijf. Nog geen 30% is zich hier ‘tot in detail’ bewust van. In 70% van de gevallen optimaliseert de mengvoerleverancier het rantsoen op melkveebedrijven. 21% van de melkveehouders geeft aan dit zelf te doen.

Verdroging

Bijna de helft van de maïstelers noemt de korrel- en zetmeelopbrengst belangrijk bij de keuze van een maïsras. Verdroging is op zijn beurt veruit het meest genoemde probleem van het afgelopen seizoen. Bijna 40% van de maïstelers had te maken met verdroging. Vogelschade en de schimmel builenbrand kwamen beide bijna 10% voor.

Jan Bakker, directeur van zaadleverancier KWS Benelux, meldt in de MaisScan dat de lijst met sterk tolerante rassen dankzij veredeling steeds verder uitbreidt. Dat is belangrijk om te voorkomen dat droogte, vogelschade, builenbrand en kopbrand de komende jaren tot ernstige problemen leiden.

Afgelopen zomer was droog, maar toch had ongeveer de helft van de maistelers een drogestofgehalte van 38% of hoger. Bijna 70% had een zetmeelopbrengst van minimaal 350 gram per kilo drogestof.

De online MaisScan werd voor de tiende keer gehouden. Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen voerde de scan uit.

Beheer
WP Admin