Premium
Alleen op klei en veengrond zou economisch gezien een kleine korting op de kunstmestgift bij maaisneden verantwoord zijn als gevolg van de hoge prijs voor kunstmest. - Foto: Jan Willem van Vliet RundveeNieuws

Prijs kunstmest op economisch omslagpunt

Reacties

    1. Dat klopt niet. Als je minder bemest en jonger maait , heb je dezelfde kwaliteit. Bij een mooi groeizaam jaar heb je meer gras bij minder stikstof dan bij meer stikstof in koud en droog jaar. Stikstofhoeveelheid is maar één element van de vele die bepalend zijn voor grasgroei. Je kunt gerust een jaar de helft van normaal strooien.

  1. Gek eigenlijk dat het economisch onverstandig is om een paar kg kunstmest minder te strooien, als er buren zijn die niks strooien omdat ze bio zijn. Ik geloof dus niks van die berekeningen.

  2. Zouden we dan nu gedwongen door de economie de proef op de som kunnen nemen om aan te tonen dat nog minder bemesten tot een dalende opbrengst leidt. Iets waar de milieu fanaten nog niet van doordrongen zijn.

Beheer
WP Admin