height:550px AkkerbouwNieuws

Prei blijft tobben

Het wil maar niet vooruit. De huidige prijzen voor prei zijn weliswaar niet zo dramatisch laag als een jaar geleden – toen rond de 20 tot 25 cent per kilo, maar het is feitelijk nog steeds niets met prijzen die rond de 30 cent blijven schommelen.

Een enkel moment komt er eens een paar centen bij, maar meer zit er structureel gezien niet in. De opverende prijs in de eerste week van januari richting 50 cent per kilo – alweer 7 weken geleden – was ook niet meer dan een zeer tijdelijke oprisping omdat (buitenlands) personeel in verband met de feestdagen tijdelijk afwezig was.

Daar komt bij dat de schoningsprestatie niets te hoog meer is, omdat het gewas veel geleden heeft. Vooral degenen die hun gewas eind december afdekten om de vorst buiten de deur te houden, leden aanzienlijke schade. Zij hadden de pech dat er vervolgens een flink pak sneeuw op kwam te liggen. Aan geknakte prei is veel werk, wat niet wordt goedgemaakt door de markt.

Dit is klein bier in verhouding tot het echte probleem: alle prei die op de markt komt, wordt verkocht. Maar tegen prijzen waarop telers totaal geen vat meer hebben. “Als ik 35 cent  voor prei moet geven, verkoop ik geen enkele kist meer”, geeft een handelaar onomwonden aan. Dan gaat het over niets meer dan over prijs.

Het ligt voor de hand dat het areaal prei gaat dalen. Gedacht wordt dat Europa prima uit de voeten kan met 3.000 hectare prei minder, waaronder 2.600 hectare in België en Nederland. Die areaalkrimp lijkt voorlopig te rigoureus. Een belronde leert dat het aantal vroege preiplanten een stuk minder is dan andere jaren, en dat de bestellingen erg laat binnen komen. Maar dat zegt nog niets over de oppervlakte zomer- en herfstprei.

Een redelijke krimp lijkt zich in Duitsland aan te dienen, van zo’n 500 hectare: door de slechte prijsvorming en door de invoering van het Mindestlohn, het Duitse equivalent van het in Nederland en België gehanteerde wettelijk minimumloon. Misschien geeft dat de Duitse markt wat lucht, maar het zal niet van invloed zijn voor de situatie in Nederland. Kennelijk heeft de onvermijdelijke koude sanering nog meer tijd nodig.

Verwachting: prei blijft geld kosten

Beheer
WP Admin