AkkerbouwOpinie

Praktische regels

Bij het maken van regelgeving rondom gewasbescherming wordt meer gereageerd op de publieke opinie dan dat er deskundig naar wordt gekeken.

Als sector mogen we ons verheugen in een groeiende publieke belangstelling. Dat is een groot goed, want belangstelling levert begrip en waardering op. De draad in de beeldvorming is echter dun. Waar voorheen landbouw vaak werd geassocieerd met het negatieve beeld van de giertank, is het nu steeds meer de negatieve associatie met de landbouwspuit.

De productie van ons voedsel is vaak in het nieuws. Weinig mensen hebben in de gaten dat een goed en mooi product samen gaat met goede gewasbescherming, een onmisbaar deel van de teelt.

Een goed akkerbouwimago heeft vele voordelen. Het behoud ervan is zeker van belang. In het verleden was er nog een ministerie van Landbouw en een controle-instantie gespecialiseerd in landbouw: de Plantenziektekundige Dienst (PD). Ministerie en PD stelden de wetgeving rondom gewasbescherming op en controleerden deze. Beide organisaties hadden veel akkerbouwdeskundigheid in huis. Beide organisaties zijn verdwenen en daarmee ook een groot deel deskundigheid. Dat is te merken in de wetgeving rondom gewasbescherming. Bij het maken van de regelgeving wordt meer gereageerd op de publieke opinie en emoties dan dat er met een deskundig oog naar wordt gekeken.

De regelgeving wordt minder praktisch. Een goed voorbeeld is de nieuwe wetgeving rondom etikettering; het werken met ‘robuuste etiketten’. Als telers de regels ervan letterlijk opvolgen, kunnen ze bepaalde lage doseringbespuitingen niet meer toepassen.

Niet alleen de wetgever en de controleur moeten een positief beeld hebben van de akkerbouw, ook om een andere reden is een goed landbouwimago van belang. Onlangs hoorde ik dat een akkerbouwer zijn grond alleen nog wil verhuren aan boeren die er gewassen op telen die niet wekelijks worden gespoten. Over imago en burenbelang gesproken.

Dit betekent enerzijds dat telers de regelgeving goed moeten opvolgen. Anderzijds – en wellicht nog belangrijker – moeten zij rekening houden met hun omgeving en contact zoeken met omwonenden van een perceel. Denk aan het gebruik van nieuwe innovatieve technieken als eenvoudige spoelplaatsen voor de machine en het creëren van mogelijkheden voor opvang van restvloeistoffen. De techniek schrijdt voort. Denk aan het gebruik van driftarme doppen, spuiten met luchtondersteuning en ziektewaarschuwingssystemen.

Nog een mogelijkheid om het imago te beïnvloeden is het organiseren van een Week van de Akkerbouw, zoals vorig jaar. Ook dit jaar weer?

Een goed imago helpt om de regelgeving rondom gewasbescherming de goede kant op te sturen en discussies over spuitvrije zones te voorkomen. Op dit moment mag de sector zich verheugen in een goed en compleet pakket aan beschikbare middelen. Een goed imago zorgt dat de sector dat pakket behoudt.

En tot slot: door de inzet van goede gewasbeschermingsmogelijkheden worden gezonde producten geteeld. Producten die goed zijn voor de consument én de markt.

Beheer
WP Admin