AkkerbouwNieuws

PPO: schonen cichorei lonend voor teler

Wageningen – Het reinigen van cichoreiwortels tijdens het laden, kan de hoeveelheid tarra met 40 tot 60 procent verminderen. De cichoreiverliezen door de reiniging bedragen 1 tot 1,5 procent. Daarmee biedt het schonen perspectief en kan het lonend zijn voor telers.

Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen UR (PPO) deed samen met cichoreiverwerker Sensus en coöperatie CZAV afgelopen dinsdag metingen bij twee telers in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is een Holmer-reiniger gebruikt om de cichorei tijdens het laden te schonen. De cichorei was afkomstig van percelen met kleigrond van ongeveer 35 procent afslibbaar. Dat is voor cichorei vrij zware grond. Bij beide telers daalde het tarrapercentage aanzienlijk, van 22,1 naar 10,1 procent bij een partij geladen vanaf een betonnen plaat. Bij een partij die van onverharde grond werd geladen, daalde de tarra van 24,5 naar 16,5 procent. De cichoreiverliezen tijdens het laden, bleven bij beide partijen beperkt tot 1,1 tot 1,3 procent.

Het PPO testte begin oktober op een kleiperceel in Bunde (bij Nieuweschans) een voor cichorei aangepaste aardappelschoner. Hier werd het tarrapercentage teruggebracht van 28,7 naar 13,9 procent. Het cichoreiverlies bleef beperkt tot 1,4 procent, meldt het PPO. De metingen zijn gedaan op initiatief van een aantal cichoreitelers die een praktijknetwerk hebben aangevraagd. Het PPO concludeert dat het schonen van cichorei tijdens het laden perspectiefvol lijkt en een flinke kostenbesparing oplevert voor de telers.

Beheer
WP Admin