AkkerbouwNieuws

PPO lanceert KWIN-app

Lelystad – Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR heeft een KWIN Saldo-app gelanceerd. De Kwantitatieve Informatie voor de akkerbouw en vollegrondsteelt (KWIN) is nu digitaal te gebruiken op computer en smartphone.

Vorige maand lanceerde PPO de papieren versie van de 29e editie van de KWIN, een dik naslagwerk over saldo’s per gewas. PPO-experts, DLV-adviseurs, leveranciers, instellingen en ketenpartijen droegen bij aan de samenstelling. De vorige KWIN dateerde van 2012. De uitgave is een handig hulpmiddel en naslagwerk voor onder meer het opstellen van bedrijfsbegrotingen en het bepalen van de financieringsbehoefte. Voor veel gewassen zijn er actuele saldoberekeningen in te vinden, zowel voor de gangbare als biologische praktijk.

Saldo gewas vergelijken

De KWIN Saldo-app geeft per gewas de brutogeldopbrengst weer, de kostenposten, zoals uitgangsmateriaal, bemesting, energie en afzetkosten, overige productgebonden kosten en loonwerk, het saldo (brutogeldopbrengst minus kosten) en het aantal arbeidsuren per hectare.

Met de app kunnen telers het saldo van hun gewas vergelijken met het KWIN-saldo door de opbrengst, de opbrengstprijs, de kostenposten of het aantal arbeidsuren aan te passen. Ook is het mogelijk het persoonlijke bouwplansaldo te vergelijken met het bouwplansaldo op basis van KWIN.

App aanschaffen

Er is een app voor de gangbare en een voor biologische praktijk. De apps zijn te downloaden door een account aan te maken op de site www.akkerweb.nl.

Beheer
WP Admin