AlgemeenNieuws

‘Positie producent meer centraal in nieuw GLB’

Brussel – Bij de volgende veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal de markt een nog belangrijkere rol krijgen, maar zal ook het verstevigen van de positie van de producent in de keten inzet zijn. Dat verwacht Joost Korte, tweede in rang van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie.

Korte is in Brussel de hoogst geplaatste Nederlandse ambtenaar op landbouwgebied. Volgens Korte is meer marktoriëntatie een logisch gevolg van de sterke positie van de Europese agribusiness. Ze is efficiënt, maakt hoogkwalitatieve producten en opereert in een wereld waar de bevolking blijft groeien en bovendien steeds rijker wordt.

Voor sectoren als de zuivel, granen, varkensvlees en kippenvlees ziet het beeld er volgens Korte gunstig uit. Hij ziet binnen de Commissie consensus dat de macht van de boer of tuinder tegenover de retail vaak tekort schiet, wat kan leiden tot oneerlijke handelspraktijken. Hij verwacht dat de Commissie meer mogelijkheden wil scheppen voor agrariërs om hun product samen aan te bieden.

De als jurist opgeleide topambtenaar erkent dat het een voortdurende discussie vergt, want de vrije markt is een belangrijk uitgangspunt van EU-beleid. In het Verdrag van Lissabon staat naast het streven dat de consument niet te veel betaalt echter nog een tweede opdracht die wel eens vergeten wordt: een goed inkomen voor agrariërs.

“Een vrije markt is pas een goede als hij eerlijk in elkaar steekt.” Korte verwacht dat de oude interventie niet zal terugkeren maar binnen een nieuw GLB toch wel een vangnet zal blijven voor boeren en tuinders, gewoon omdat de markt niet dezelfde dynamiek heeft als de dienstensector of industrie. Het huidige GLB loopt tot en met 2020.

Lees een interview met Joost Korte in Boerderij Vandaag van vrijdag 30 januari

Beheer
WP Admin