Foto: Hans Prinsen AkkerbouwNieuws

Pootgoedprijs Agrico bijna kwart hoger dan vorig jaar

De indicatieve pootgoedprijs van Agrico valt bijna een kwart hoger uit dan vorig jaar. De aardappelcoöperatie maakt nu voor de pootaardappelen van oogst 2021 een voorlopige prijs bekend van € 31 per 100 kilo.

Vorig jaar werd een indicatieprijs bekendgemaakt van € 25 per 100 kilo. De definitieve prijs viel toen 77 cent hoger uit op € 25,77 per 100 kilo. De definitieve prijs voor oogst 2021 wordt bekendgemaakt in juli.

Een jaar geleden moest de pootgoedteler – na een zeer moeizaam afzetseizoen vanwege corona – genoegen nemen met de laagste pootgoedprijs in zes jaar. Ook dit jaar heeft corona veel invloed gehad op de afzet. Dit seizoen was het vooral lastig om voldoende containers te kunnen krijgen om de pootaardappelen te kunnen verladen.

Minder naar Engeland

Ondanks de logistieke problemen heeft Agrico bijna alle verkochte pootaardappelen op tijd op plaats van bestemming gekregen. De afzet verliep zodoende volgens planning. Alleen de export naar Bangladesh bleef achter bij de verwachtingen. Het overschot werd aan andere afnemers geleverd.

Naar Engeland heeft Agrico 2.500 ton pootgoed geleverd. Deze hoeveelheid is als gevolg van de brexit veel kleiner dan in voorgaande jaren. De pootgoedafzet voor de aardappelverwerkende industrie verliep wel voorspoedig, aldus de aardappelcoöperatie. Er was vooral veel vraag naar de rassen Fontane en Markies. Die rassen zijn dan ook nagenoeg uitverkocht.

In de afzet naar Algerije heeft Agrico een behoorlijke groei gerealiseerd. Dit werd mogelijk doordat de Algerijnse overheid het toegestane quotum afgelopen jaar fors heeft verhoogd. Vooral de vraag naar het ras Arizona is afgelopen jaar sterk toegenomen. Naast Algerije is er ook veel vraag vanuit Irak, Egypte en Soedan naar dit ras. Dit heeft tot gevolg dat het areaal van Arizona de komende jaren verder wordt uitgebreid.

Beheer
WP Admin