<em>Foto: Koos van der Spek</em> AkkerbouwNieuws

Pootgoedacademie Groningen voortgezet door telers

Groningse akkerbouwers maken op dinsdag 15 maart een doorstart van de Pootaardappelacademie Groningen. Na twee edities van drie jaar onder de vlag van LTO Noord en met subsidie van het Productschap Akkerbouw, gaan telers het nu zelf organiseren.

Kennis van de pootgoedteelt vergroten en verspreiden is het doel van de academie.

De pootgoedacademie wordt gefinancierd met contributie van de betrokken pootgoedtelers en sponsoring door het bedrijfsleven. Hiermee kunnen de studieteams van start en kleinere praktijkproeven worden uitgevoerd. Voor het aanleggen van uitgebreide, meerjarige proeven zoekt de academie naar financiering bij fondsen en overheden.

Teeltuitdagingen

De aftrap is met zo’n 30 telers op SPNA Proefboerderij Kollumerwaard. Hier worden de onderzoekswensen in kaart gebracht. Kenmerkend voor de Pootaardappelacademie Groningen zijn teams van 5 tot 10 akkerbouwers, waarin gericht teeltuitdagingen worden behandeld.

Opbrengstoptimalisatie, bodembiologie, erfafspoeling en perceelsuitspoeling, alternatieven voor knolbehandeling bij de oogst en de aangescherpte toelating van chemische middelen zijn onderwerpen die aan bod komen. Ook thema’s als bewaring, bemesting, gezond uitgangsmateriaal en precisielandbouw ontbreken niet.