Foto's: Mark Pasveer AkkerbouwFoto

Pootgoed combineren met eigen krachtvoerteelt

De broers Jacob (links) en Wietze-Jan Grijpma hebben in Warfstermolen (Fr.) een melkvee- en akkerbouwbedrijf met 90 koeien op 139 hectare grond (30 tot 45% afslibbaar met 0,8 tot 3% kalk). Ze streven naar een kringloop op bedrijfsniveau en willen graag 100% eigen krachtvoer telen.

Op de voorgrond het akkerbouwbedrijf en op de achtergrond het melkveebedrijf van maatschap Grijpma.

Buurman en collega Klaas Schutter verzorgt de oogst van het pootgoed. Naast 40 hectare pootgoed is er 18 hectare granen, 14 hectare grondverhuur voor gras en 6 hectare akkerranden en wintervoedselakkers.

Voor het melkvee is er 45 hectare gras, 8 hectare mais, 8 hectare veldbonen. Een deel van de granen wordt als veevoer gebruikt.

Dit seizoen verliep de oogst van het pootgoed moeizaam vanwege natte en harde grond.

De aandrukrol die is gebruikt om de harde korst te breken.

Door nattigheid moet Jacob in de aardappelbewaring flink ventileren.

In 2018 begon de maatschap met de teelt van veldbonen om extra eiwit te telen voor het melkvee.

De rijpe winterveldbonen in de peul. Het gemalen bonenmeel levert zowel extra eiwit als energie op voor de koeien.

Wietze-Jan (41) verzorgt het melkvee en voert zijn vee ook al jaren geplette gerst en ontsloten tarwe van eigen bodem.

Jacob Grijpma oogstte op 30 juli de winterveldbonen. De opbrengst van zomerveldbonen was met 7 ton bonen/ha hoger.

Veldbonen laten een goede bodemstructuur na en zorgen voor veel stikstofnalevering.

“De veldboon is een mooi, vroegruimend rustgewas, waarna we op tijd wintergranen kunnen zaaien”, zegt Jacob.

Het onderwerken van gewasresten verhoogt het organischestofgehalte van de bodem.

Na het dorsen worden de veldbonen opgevangen in een kipper. De bonen bevatten naast eiwit ook veel zetmeel.

De oogst van winterveldbonen viel dit seizoen met 5 ton bonen per hectare tegen, omdat een deel van de bonen door strenge vorst op 14 februari was afgevroren.

Het lossen van de winterveldbonen in de bewaarschuur, waarna ze worden gedroogd.

Een medewerker van loonbedrijf Wieringa meet het vochtgehalte van de bonen. Dit jaar was het nodig om de bonen na te drogen.

Loonbedrijf Wieringa maalt elke maand met een mobiele pletter een deel van de veldbonen en blaast het in een voersilo.

Het geplette bonenmeel vervangt een deel van de soja in het basisrantsoen en dat bespaart jaarlijks meer dan €12.000.

De nadelen van onkruiden, luizen en botrytus in veldbonen wegen volgens Jacob en Wietze Grijpma op tegen de besparing op aankoop van voer voor het melkvee.

Reacties

  1. Het is puur de besparing op aankoop van soja op basis van inkoopkosten, de toegerekende kosten van de bonenteelt van circa 950 euro per hectare moet je daar van af trekken

  2. @Janet bestaan de besparingen op eiwithoudend krachtvoer uit de genoemde Euro 12.000 op jaar basis op basis van inkoopkosten en moeten hier de teelt, oogst etc. kosten nog afgetrokken worden? Het zou nl. interessant zijn om te weten wat de kosten van dit eiwithoudende krachtvoer is , zodat na aftrek van de besparingen aan koop alternatief eiwit er een mogelijkheid is om te onderzoeken of er een alternatief gewas is dat een hoger bedrijfsrendement oplevert via verkoop na aftrek kosten + inkoop eiwit.

Beheer
WP Admin