AkkerbouwAchtergrond

Poolse graanprijs op laag niveau

De graanprijzen in Polen zullen tot maart 2010 licht stijgen, zo verwacht het Poolse bureau van landbouw. De aankopen van nu blijven slechts beperkt tot enkele partijen tarwe en gerst om zo aan de marktvraag te kunnen voorzien, rogge en tricitale worden aangekocht voor de industriële verwerking.

Graanreserves

De grote graanreserves bij de start van het seizoen 2009-2010 en afkomstig van de oogst van afgelopen jaar, beperkten de handel en zorgden uiteindelijk voor een daling van de graanprijzen. De goede oogsten van dit jaar verdiepten bovendien nog eens de val van de graanprijzen. Zo lag afgelopen september de aankoop van tarwe op €110 per ton, ofwel 14 % lager dan een maand eerder. De prijs voor rogge lag 17 % lager op €70 per ton. Voor de korte termijn is de verwachting dat de Poolse graanprijzen zich op dit lage niveau zullen handhaven. De prijsdruk op de Poolse graanmarkt wordt mede veroorzaakt door omliggende landen waar het graan goedkoper is. Net als vorig jaar wordt het lage prijsniveau bepaald door de interventieprijs van €101,31 per ton.

Prijzen

Pas in de tweede helft van 2010 zullen de Poolse graanprijzen mogelijk een lichte opwaartse trend vertonen, zo is althans de verwachting. Op dit moment wordt door de Poolse dienst Regelingen financiële EU-steun geleverd voor een kwalitatief hoogwaardig zaaigoed. Deze maatregelen brachten goede resultaten met zich mee nu in 2009 de verkoop van graan van hoge kwaliteit met 4,5% is toegenomen in vergelijking met vorig seizoen.

Beheer
WP Admin