AkkerbouwOpinie

Politieke realiteit metam-natrium

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft per direct het gebruik van grondontsmetter metam-natrium verboden.

Het middel kan, volgens voorlopig onderzoek van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, gevaarlijk zijn voor agrariërs en omwonenden. Het college gaat het middel opnieuw beoordelen.

Het besluit is terecht. Aan volksgezondheid mag je geen concessies doen. Toch is dit niet het hele verhaal. Het middel is al veertig jaar op de markt. Het gebruik is streng aan banden gelegd. Elders in Europa is metam-natrium nog wel inzetbaar. Metam-natrium is ook nog de enige chemische grondontsmetter die als noodmaatregel kan worden ingezet. Soms is deze nodig als alternatieven om aaltjes te bestrijden, falen.

Nederland riskeert met het verbod ook een miljardenomzet. Landen als Japan of Rusland hanteren een nultolerantie. Het uitgangsmateriaal moet 100 procent aaltjesvrij zijn. Het verbod sluit veel percelen uit voor de teelt van bloembollen, planten en pootaardappelen. De overheid heeft er economisch belang bij om deze export in de benen te houden.

Hopelijk blijft een inzet als ‘noodgreep’ mogelijk. Dijksma zou actief kunnen bijdragen in het onderzoek naar alternatieven. Op haar terrein ligt ook de optie om de ecologische focusgebieden uit het EU-landbouwbeleid flexibel in te richten. Op zwaar besmette stroken zou een lokgewas als zodanig toegestaan kunnen worden. Een terecht verzoek uit de praktijk, die echt aan de slag wil met de maatschappelijke kritiek op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin